Tuesday, 11 September 2012

Míoltóga Ghruaige / Head Lice

A thuistí, Cuireadh ar an eolas mé go bhfuil cás míoltóga ghruaige nachmór i ngach rang sa scoil! Scrúdaigh gruaig do pháiste anocht agus cuir an leigheas cuí air más gá. Tá sé an-dheacair fáilt réidh le míoltóga ghruaige muna bhféachann gach clann ar gruaig a bpáistí féin.Táim ag impí oraibh seo a dhéanamh chun cosc a chur ar an fhadhb go tapaidh. Ní theastaíonn uainn an fhadhb leanúnach céanna mar is a bhí againn an bhliain seo chaite!

Dear parents, I have been informed of a case of head lice in nearly every class the school! Please check your child's hair tonight and treat it if necessary. It is very hard to get rid of head lice if each family does not look at their own children's heads. I am imploring you to do this to stop the problem quickly. We don't want the same continual problem as we had last year! 

Useful Links..