Monday, 17 September 2012

Ranganna Gaeilge oíche ag tosú an tseachtain seo chugainn - Tairiscint speisialta / Irish language evening classes starting next week - Special offer

A chara,

 

[English version below]

 

Beidh Gaelchultúr ag cur tús lena ranganna Gaeilge oíche do dhaoine fásta an tseachtain seo chugainn (2429 Meán Fómhair 2012) sna hionaid seo a leanas: Baile Átha Cliath, Ceatharlach, Corcaigh agus Luimneach. Beidh Ranganna Beo ar Líne againn den chéad uair an fómhar seo agus beidh siad ar fáil do dhaoine ar fud an domhain. Tabharfaidh Gaelchultúr mí saor in aisce ar ár suíomh ríomhfhoghlama, ranganna.com, do gach duine a chuirfidh rang oíche in áirithe linn.

 

Chomh maith leis na cúrsaí thuas, beidh an Dianchúrsa Ullmhúcháin i gCruinneas na Gaeilge ag tosú Dé Sathairn, 22 Meán Fómhair, agus cuirfear tús leis an gcéad Chúrsa Gaeilge d'Iarratasóirí Hibernia eile idir 1113 Deireadh Fómhair.

 

***

 

[Leagan Gaeilge thuas]

 

Gaelchultúr's Irish language evening classes for adults will commence next week (24-29 September 2012) in the following venues: Dublin, Carlow, Cork and Limerick. We will also have Live Online Classes available worldwide for the first time. We're offering one month's free subscription to a ranganna.com course to everyone who books a night class with us this autumn.

 

The Intensive Course in Written Irish will begin Saturday, 22 September, and our next Irish Language Course for Hibernia Applicants will start 1113 October.

 

Eolas/Information: www.gaelchultur.com  | eolas@gaelchultur.com  | (01) 484 5220  | 1890 252 900

 

 

Le gach dea-ghuí,

Darren


Darren Ó Rodaigh

Gaelchultúr

 

eolas@gaelchultur.com

www.gaelchultur.com

+353 (0) 1484 5220 / 1890 252 900 (Éire amháin / Ireland only)