Tuesday, 6 November 2012

Aonach na Leabhair / Book Fair

Beidh aonach bliaintiúl na leabhair Scholastic ag tosnú amárach, an Chéadaoin 07/11/2012, ag an scoil agus ag leanúint ar aghaidh go dtí an Luan seo chugainn 12/11/2012. Is iad na h-amannta oscailte ná a 1-3 a chlog gach lá. Beidh airgead ag teastáil chun na leabhair a cheannach - díreach cosúil le gnáth-siopa! Tá irisleabhair eolais faoi na leabhair ar fáil ag dul abhaile sna málaí scoile inniu. Míle buíochas dos na tuismitheoirí atá ag tabhairt cabhair chun an taonach a chur ar siúl.
The annual Scholastic Book Fair will commence tomorrow, Wednesday 07/11/2012, at the school and will continue until next Monday 12/11/2012. The opening times are 1-3 o'clock each day. The books will have to be paid for up front - just like an ordinary shop! There are brochures about the books going home in the school bags today. Many thanks to the parents who are helping to run the bookfair.