Monday, 12 November 2012

Christmas Annuals

Tá na 'Christmas Annuals' ar fáil san oifig. Is féidir libh teacht isteach chun iad a cheannach má theastaíonn uaibh. €4 an ceann:
'Súgradh' - Naíonáin Shóisearacha & Naíonáin Shínsearacha
'Spraoi' - Rang 1 & 2
'Siamsa' - Rang 3 & 4
'Sonas' - Rang 5 & 6
 
The Christmas Annuals are available in the office. You can come in to buy them if you wish. €4 each:
'Súgradh' - Junior and Senior Infants
'Spraoi' - 1st and 2nd Class
'Siamsa' - 3rd and 4th Class
'Sonas' - 5th and 6th Class