Monday, 26 November 2012

Meabhrúcháin

Seo meabhrúcháin beag faoi na billí leabhair agus costaisí éagsúla atá le híoc san oifig. Tá roinnt mhaith billí éagsúla le n-íoc ag teacht ón mbliain seo chaite fiú. Fiosraigh le Hilda an bhfuil airgead le híoc agat fós muna bhfuil tú cinnte. Ba mhaith liom go mbeadh na cúntaisí scoile suas chun dáta roimh laethanta saoire na Nollag mar tá an scoil ag braith go mór ar an airgead seo anois níos mó ná riamh. Bhíodh airgead breise againn cheanna ach tá rudaí tar éis athrú anois.
Tuigim go bhfuil cúrsaí eacnamaíochta deacar do gach éinne - an scoil chomh maith - agus is féidir plean íocaíochta pearsanta a eagrú le Hilda más gá.
This is a gentle reminder about the book bills and various other costs that are to be paid in the office. There are different bills that need to be settled even from the last school year. Please check with Hilda if you are not sure whether you have money outstanding. I would like to have the school accounts up to date before the Christmas holidays. The school is actually depending on this money,now more so than ever.In the past we would have extra funds to tide us over but our margin seems to have narrowed considerably.
I understand that the economic situation is difficult for everyone - for the school too - and it is possible to set up a personal payment scheme with Hilda if needed.