Friday, 18 January 2013

Uaireannta oibre Hilda / Hilda's work hours

A thuismitheoirí,
Má tá aon ghnó le déanamh agaibh liom san oifig tar chugam nó cuir gloach orm idir 8.30 agus 1.30, le bhur dtola. Sin iad mo uaireannta oibre.
Mile buíochas,
Hilda
Dear parents,
If you have any business with me please come to the office or phone between 08.30 a.m. and 1.30 p.m.. They are my work hours.
Thanks,
Hilda