Friday, 22 March 2013

Gaeilgeoirí na Seachtaine 22 – Márta - 2013

Féach ar Seo

Gaeilgeoirí na Seachtaine
22 – Márta - 2013


Previous Winners

Iompar Scoile 2013 / School Transport 2013


Cláraigh do leanbh más mian leat leasa a bhaint as an seirbhís iompar scoile nó ón ndeontas taisteal. Má tá leasa a bhaint agat astu seo faoi láthair ní gá clárú arís. Tá gá deartháireacha / deirfiúracha atá ag tosnú i Meán Fómhair 2013 a chlárú.

Tóg aird, má chláraigh tú do pháiste don seirbhís, má fuair tú áit ach níor bhain tú úsáid as. Tá ort clárú arís ón dtús má theastaíonn an seirbhís uait anois. Tá níos mó sonraí ar fáil ón PA website.

Úsáid an nasc seo chun níos mó eolais a fháil.register here

Ná fág níos déanaí ná deireadh Mí Márta 2013 é chun clárú.

Please register your child if you wish to avail of the school transport services (bus/grant).  If your child is currently registered and you are using the bus or receiving a grant you do not need to re-register.  You should register all children including siblings who will be starting school in September 2013.

Please note if you registered and were offered a place on the bus but refused this for whatever reason if you wish to avail of the bus again you must re register your child/children for the service.  More  details can be found on the website (PA section).

Use the following link to register:  register here

You should register no later than end of March 2013.

Thursday, 21 March 2013

Reminder : 'Wear it Bright' day

Friday the 22nd March 2013 is 'Wear it Bright' day at school. Children are allowed to wear their brightest of clothes to school and in turn donate 1 or 2 euro to the environmental cause of the schools choice.

 A thuismitheoirí, a chairde,
Meabhrúcháin go mbeidh leathlá scoile againn ar an Aoine an 22ú Márta 2013 mar is gnách do dheireadh théarma (Nollag, Cáisc agus Samhradh) Beidh na naí ranganna agus a dreathaireacha & deirfiúracha ag imeacht ar 12.00. Ranganna 1-4 12.15. Beidh páistí an bhus ag imeacht ag 12.00. Beidh an scoil ag ath-oscailt ar an Luan an 08ú Aibreáin 2013 ag 08.50. Ní bheidh cóisir ranga le milseáin srl acu toisc an charghas ach tá cead acu bréagáin a thabhairt leo más maith leo ach mar is gnách níl cead na cinn ríomhairí ná dsi/ipad/itouch srl a bhreith leo. Má bhristear srl aon bréagáin ar scoil ní féidir linn a bheith freagrach astu. 

Dear Parents,

A reminder that there will be a half day on Friday 22nd March 2013 as is usual at the end of term (-Christmas, Easter and summer) The Infant classes and their older brothers and sisters may be collected at 12.00. Classes 1-4 may be collected at 12.15. The children that take the bus will leave at 12.00. The school will reopen on Monday 8th April 2013 at 08.50. Due to lent the children won't be having a class party with sweets etc but they will have a fun day and may bring in a toy if they wish but as usual please don't send in dsi/ipad/itouch type games. The school cannot accept responsibility for any toys/games lost or damaged in school. 


Wednesday, 20 March 2013

Ceolchoirm 'Ceol Chionn tSáile' / 'Ceol Chionn tSáile Concert

Hi there,
 Just wanting to pass on our appreciation for your contribution to our fund-raising concert on Thursday last. We raised €378 after all the costs were taken out for St. Vincent de Paul, as well as providing a lovely evening for all.

All the best,
Caz Jeffreys
(On behalf of Kinsale Voices)

Tuesday, 19 March 2013

Earth Hour

All local schools are invited to be involved in Earth Hour 2013, on Saturday 23rd March 8.30 -9.30pm. It is the 'one' hour each year when the whole world has the opportunity to show their commitment to taking action on climate change. TTK will be holding an event for 'Earth Hour' on Saturday 23rd March 2013 in the public garden adjacent to Actons with entertainment and the chance for the children to place their jam jar lantern on a huge map of the world. Entertainment will be provided in magical candlelight by the Lydian Choir and possibly jugglers from Cork Circus. It is set to be an enjoyable hour!


For the attention of all parents: 
Please supply your child with a glass jam jar for their art class this week. The children will be decorating their jam jar to hold a candle which they can light during Earth Hour when we are all invited to switch off for the hour.

This Friday the 22nd March 2013 is 'Wear it Bright' day at school. Children are allowed to wear their brightest of clothes to school and in turn donate 1 or 2 euro to the environmental cause of the schools choice.

Meabhrúcháin: Laethanta saoire 22/03/'13

-->
A thuismitheoirí, a chairde,
Meabhrúcháin go mbeidh leathlá scoile againn ar an Aoine an 22ú Márta mar is gnách do dheireadh théarma (Nollag, Cáisc agus Samhradh) Beidh na naí ranganna agus a dreathaireacha & deirfiúracha ag imeacht ar 12.00. Ranganna 1-4 12.15. Beidh páistí an bhus ag imeacht ag 12.00. Beidh an scoil ag ath-oscailt ar an Luan an 08ú Aibreáin 2013 ag 08.50. Ní bheidh cóisir ranga le milseáin srl acu toisc an charghas ach tá cead acu bréagáin a thabhairt leo más maith leo ach mar is gnách níl cead na cinn ríomhairí ná dsi/ipad/itouch srl a bhreith leo. Má bhristear srl aon bréagáin ar scoil ní féidir linn a bheith freagrach astu. 

Dear Parents,

A reminder that there will be a half day on Friday 22nd March 2013 as is usual at the end of term (-Christmas, Easter and summer) The Infant classes and their older brothers and sisters may be collected at 12.00. Classes 1-4 may be collected at 12.15. The children that take the bus will leave at 12.00. The school will reopen on Monday 8th April 2013 at 08.50. Due to lent the children won't be having a class party with sweets etc but they will have a fun day and may bring in a toy if they wish but as usual please don't send in dsi/ipad/itouch type games. The school cannot accept responsibility for any toys/games lost or damaged in school. 

Monday, 18 March 2013

Tuismitheoiri Naí Shins & Rang 1

A thuismitheoiri,
Is ga an cruinniu d'oiche Ceadaoin an 20u a cur ar ceall go dti De Ceadaoin an 10u Aibrean 2013 ag 6.15. Is ga dom freastal ar cruinniu tabhachtach eile.Mo leithsceal faoi seo.
Parents,
The meeting for this Wed 20th March will have to be postponed until Wed 10th April 2013 at 6.15pm as I must attend an EGM elsewhere. My apologies for any inconvenience caused.

Le gach dea ghui,
Sinead

Friday, 15 March 2013

Gaeilgeoirí na Seachtaine 15 – Márta - 2013

Féach ar Seo !

Gaeilgeoirí na Seachtaine
15 – Márta - 2013
Previous Winners

N.B. PARÁD LÁ LE PÁDRAIG

A Thuistí,
Beimid ag bualadh ag an stáisiún dóiteáin ag a 3.30p.m. anois ar an Domhnach.(17.03.2013)
Ag súil le sibh a fheiscint ann ar an lá!
Dear parents,
We will now be meeting at the Fire Station at 3.30 p.m. on Sunday (17.03.2013)
Looking forward to seeing you on the day!

Wednesday, 13 March 2013

Ceolchoirm / Concert 'Ceol Chionn tSáile'

Ceolchoirm 'Ceol Chionn tSáile' sa Blue Haven, oíche amárach, Déardaoin an 14ú Márta 2013

Is iad na páistí a bheidh ag canadh ná:

Amelia Colbard,
Diarmuid Ó Cochláin
Ellie Condúin
Ellie Nic an Taoisigh
Elyse Ní Fhaircheallaigh
Micheál Ó Murchú
Óisín Queva
Saskia Ní Scanláin
Sófaí Ní Chumascaigh
Tomás Ó Grianáin
Nessa Ní Mhaoileoin
Riain Ó Súilleabháin
Ailís Ní Chéilleacháin
Áine de Búrca
Brigid Ní Fheinneadha
Darragh Ó Bruadair
Emma Wrixon
Eva Ní Chrualaíoch
Fionn Ó Deasúnaigh
James Ó Murchú
Kenzie Ní Dheasúnaigh
Ruth Kangataran
Síomha Nic Liam

Muna bhfuil éinne ábalta dul ar an oíche cur Hilde ar an eolas chomh luath agus is féidir.

Caithfidh na páistí bheith ag an Blue Haven ar 7.20pm ar an oíche agus an éide scoile á chaitheamh acu.
Caithfidh gach tuismitheoir a pháiste a bhailiú ar 8.15pm. Más rud é go bhfuil ticéid ceannaithe ag na daoine fásta beidh na páistí in ann fanacht saor in aisce chun taitneamh a bhaint as an seó.
Ní bheidh an scoil freagrach as na daltaí tar éis 8.15 nuair atá taispeántas Ghaelscoil Chionn tSáile críochnaithe. Bí cinnte go bhfuil síob abhaile ag do pháiste.
Go raibh maith agaibh.

'Ceol Chionn tSáile' Concert in the Blue Haven tomorrow night, Thursday 14th March 2013
The children who will be singing are listed above.If anyone is unable to go on the night please let Hilda know in the office.

The children must be at the Blue Haven at 7.20p.m. on the night wearing their school uniform.
Every parent will have to collect their child at 8.15.p.m. If the adults have bought tickets for themselves the children will be able to stay free of charge to enjoy the show.
The school will not be responsible for the children after 8.15p.m. (the end of the Gaelscoil Chionn tSáile's performance). Be sure that your child has a lift home.
Thanks.
 

Brabús ón Oíche Ealaín! / Profit from the Arts night!

Dhéanamar brabús do €650 ar oíche an taispeantas ealaíne!! Beidh an tairgead seo á úsáid chun defibrillator a cheannach don scoil. Tá traenáil in úsáid defibrillator déanta ag an fhoireann ar fad. Ba mhaith linn ár mbuíochas a ghabháil le cúpla daoine agus gnóanna - do mhúinteoirí na scoile, do Natasha agus Coiste na dTuistí ar fad a thugann an tacaíocht dúinn i gcónaí. Do Seán agus Supervalu, Tomás in Acton's. Do Carrigaline Farmhouse Cheese agus Iasc de Brún a thug bia saor in aisce dúinn. Agus daoibhse, na tuismitheoirí, a thug tacaíocht ar an oíche agus, gan amhras, na hEalaínteoirí iontacha. Bhí oíche den scoth againn agus táimid ag súil oíche eile mar é a bheith againn sa taochaí.
Do thuismitheoirí nach raibh in ann freastal ar an oíche is féidir fós ealaín do pháiste a cheannach ó Hilda san oifig. Ní bhíonn sé riamh ró-dhéanach!
We made a profit of €650 on the night of the art exhibition!! This money will be going towards purchasing a defibrillator for the school. All the staff have completed a defibrillator course. We would like to thank a few people and businesses, the school teachers, Natasha and all the Parents Association who always give us great support. Thank you to Seán in Supervalu, Tomás in Actons, to Carrigaline Farmhouse Cheese and Ted Brown's Fish  that gave us food free of charge. Ant to you, the parents, that supported the night and, of course, our wonderful artists. It was a thoroughly enjoyable night and we hope to have another night like it in the future.
For parents who were unable to attend you may still purchase your child's artwork from Hilda in the office. It's never too late!

Tuesday, 12 March 2013

Tuistí Naíonáin Shóisearacha - Foirmeanna HSE / Parents of Junior Infants - HSE Forms

Tá na foirmeanna HSE le bailiú sa scsoil amárach, an 13ú Marta 2013. Líonaigí isteach seol chuig an oifig maidin amárach iad, le bhur dtola, muna bhfuil sé seo déanta agaibh cheanna.
The HSE forms will be collected from the school tomorrow, 13th March 2013. Please fill them in and send them in to the office tomorrow morning if you have not already done so.

Tuismitheoirí na leanaí Rang 3 & Rang 4 Múinteoir Siobhán: Paráid Lá Fhéile Pádraig / Parents of pupils in 3rd 4th Class, Múinteoir Siobhán: St. Patrick's Day Parade

 • Caitheadh na leanaí atá ag iompar an nathair nimhe éadaí dubha nó glas a chaitheamh.
 • Caitheadh na leanaí atá ag rince éadaí scoile a chaitheamh. Más lá fuar a bheidh i gceist is féidir leo cóta a chaitheamh ach beidh orthu é a bhaint roimh an rince.
 • Caitheadh na leanaí atá ag iompar brat na scoile éadaí glas a chaitheamh más féidir leo. (Níl ach ceathrar i gceist anseo) Caith hata glas agus péint aghaidh chomh maith.
 • The children who are under the snake should wear black or green warm clothes.
 • The children who are dancing should wear their full school uniform. If it's very cold they may wrap up but will need to take off coats etc. before dancing.
 • The children who are carrying the school sign must dress up in green clothes, hats, face paints etc.

Sacraimint na hAithrí / First Confession

Beidh Sacraimint na n hAithrí ar siúl amárach, an13ú Márta 2013, ar a 7 p.m. i Séipéal an Pharóiste. 
Bígí ann le bhur bpáistí ar 6.40 p.m. agus bíodh an éada scoile á chaitheamh acu le bhur dtola.
The First Confession will be in the Parish Church tomorrow evening, the 13th March 2013, at 7p.m.
Please be there at 6.40 p.m. The children should wear their school uniform.

Monday, 11 March 2013

Parád lá le Pádraig / St. Patrick's Day Parade


Beimid ag bailiú ag an Stáisiún Dóiteáin ag 2.45 p.m. Déan cinnte de go bhfuil pé prop a d'ullmhaigh do pháiste ar scoil acu ar an lá. Coimeád súil ar do pháiste le linn an pharáid. Mar is eol daoibh is lá ana ghnóthach é agus cé go mbeimid ann ní bheidh na múinteoirí freagrach as na páistí. Tá a lán obair á dhéanamh againn ag ullmhú agus táimid ag súil leis an lá mór.

We will be gathering at the Fire Station at 2.45 p.m. next Sunday 17th March 2013. Make sure your child has whatever prop they prepared at school with them. Keep an eye on your child for the duration of the parade. As you know, it's a very busy day and even though we will be there the teachers aren't responsible for the children. We have a lot of work done in preparation for the parade and we are looking forward to the big day.

Lá Gaelach sa Ghaelscoil

Chun Seachtain na Gaeilge a cheiliúradh beidh lá Gaelach againn ar scoil ar an Aoine bheag seo an 15ú Márta 2013. Beidh bricfeasta ag na páistí ar scoil. Is féidir leo an cereal is fearr leo a thabhairt ar scoil i mbosca lón, le spúnóg agus badhla. Beidh bainne againn dóibh.
Beidh coiste na dtuistí ag déanamh crepes glasa! Beidh cartún Gaeilge, tráth na gceist Gaelach srl. ar siúl againn. Beidh cad é craic agus spórt againn ar an lá. Mar is traidisiúnta faoin dtráth seo beidh lán cead ag na páistí éadaí glasa a chaitheamh ar an lá!
Má tá allirgé ag do pháiste, mar is gnáth seol a bhainne / mheascán féin isteach leo ar an lá.

To celebrate Seachtain na Gaeilge we will have an Irish day at school this Friday, the 15th March 2013. The children will have breakfast at school. They can bring their favourite cereal to school in a lunch box, with a spoon and a bowl. We will have milk for them.
The parent's Association will be making green crepes! We will show Irish cartoons, have an Irish quiz etc. There will be great craic and sport on the day. Keeping to tradition, the children have full permission to wear green clothes on the day!
If your child has an allergy, send their own milk / mix in with them on the day, as per usual.

Cleachtadh Sacraimint na hAithrí - First Confession Practice

Tá cleachtadh Sacraimint na hAithrí sa séipéal ar siúl ar an gCéadaoin bheag seo, an 13ú Márta 2013.  Tóg do pháiste go dtí Séipéal an Pharóiste ar 08.50am ar an maidin sin le bhúr dtola.

There is a First Confession practice in the church this Wednesday 13th March 2013.
Please bring your child to the Parish Church at 08.50am on that morning.

Friday, 8 March 2013

Gaeilgeoirí na Seachtaine 08 – Márta - 2013

Féach ar Seo !

Gaeilgeoirí na Seachtaine
08 – Márta - 2013

Previous Winners

Thursday, 7 March 2013

Tuistí Naíonáin Shóisearacha / Parents of Junior Infants

Tá foirmneacha HSE sna málaí scoile inniu (07/03/2013). Líonaigí isteach agus seol thar nais iad roimh an gCéadaoin seo chugainn le bhur dtola. 
There are HSE forms in the school bags today. Please fill them in and return to the school before next Wednesday (07/03/2013)

Dráma Rang 2 & 3

Beidh an comórtas scoildhrámaíochta ar siúl Dé Máirt seo chugainn ar a 11.15 a.m., an 12ú Márta 2013 i nGaelscoil Uí Dhrisceoil, Gleann Maighir. Beidh na páistí ag dul ann agus ag teacht thar nais ar bhus. Má theastaíonn ó tuismitheoirí dul ann is féidir ach ní bheidh aon spás ar an mbus.
Beimid thar nais sa scoil roimh am dul abhaile. Mar sin is féidir libh iad a bhailiú mar is gnáth.
The schools drama competition will be held next Tuesday 12th March 2013 at 11.15 a.m. in Gaelscoil Uí Dhrisceoil, Glanmire. The children will be going and returning to the school by bus. Parents may attend the competition but there is not any more room for them on the bus. We will be back at the end of the school day for them to be collected by you at the usual time.

Ceolchoirm / Concert : 'Ceol Chionn tSáile'

Beidh cór na scoile ag canadh ag an gceolchoirm 'Ceol Chionn tSáile' ar siúl ar an Déardaoin an 14ú Márta 2013- an tseachtain seo chugainn-san Óstán Blue Haven ag a 7.30p.m. (Féach ar an bpóstéir iniata). Cuirfear ar siúl é chun seachtain na Gaeilge a cheiliúradh agus téann an t-airgead go dtí St. Vincent de Paul.

Tá €10 ar na ticéidí agus ba cheart iad a chur in áireamh chomh luath agus is féidir leis an Blue Haven má tá suim ag éinne dul ann. Oíche deas a bheidh ann leis na páistí agus an grúpa seinnteoirí / cantóirí óga fireann 'The Corrigans', agus grúpa áitiúil 'Kinsale Voices'.

Chualamar ón Blue Haven go mbeidh siad ag déanamh cinneadh ar an Luan seo chugainn (11ú Márta 2013) an mbeidh an ceolchoirm á chur ar siúl! - ag braith ar an uimhir ticéidí díolta ag an am sin. Mar sin bheimís an bhuíoch díobh má gceannaíonn sibh bhur ticéidí thar an deireadh seachtaine seo má tá sibh ag dul. Má tá slua mór ón nGaelscoil ag an ceolchoirm seo ag ceiliúradh seachtain na nGaeilge bheadh sé go hiontach. Oíche taitneamhneach a bheidh i gceist fiú dóibh siúd nach bhfuil leanbh acu ar an stáitse.

The school choir will be singing at the 'Ceol Chionn tSáile' concert being held on Thursday 14th March 2013 at the Blue Haven Hotel at 7.30 p.m. (see poster attached) The event is being held to celebrate Irish Week and proceeds go to St. Vincent de Paul.
The tickets are €10 each and anyone wishing to go should book with the Blue Haven as soon as possible. It will be a nice evening with the children, the well known group of young male singers/musicians 'The Corrigans' and also a local group of singers 'The Kinsale Voices'.

We heard from the Blue Haven that they will decide this Monday (11th March 2013)whether or not they will go ahead with the concert - depending on numbers at that stage (even though most people would generally get tickets closer to an event such as this). So if you decide to attend the concert, we would be very grateful if you could book with the Blue Haven this weekend.  It is something you may enjoy even if your child is not taking part.

Wednesday, 6 March 2013

Taispeántas Ealaíne anocht / Art Exhibition tonight (Wed 6th March 2013)

A thuismitheoirí, a chairde,
Tá na hullmhúcháin deirineacha sa scoil faoi lán seoil don oíche anocht (6th March 2013)! Táimíd go léir ag tsnúth go mór leis. 
 • Beidh tuismitheoirí na Naíonáin Shóisearacha 2013/'14 ag teacht chugainn ar dtús idir 6 -7 
 • Ansin beidh fáilte romhaibh ón 7.00. Táimíd ag ceapadh go mbeidh gach rud críochnaithe ag 9.00. Beidh síntiús €5 an duine á lorg againn ag an doras le teacht isteach.
 • Don €5 seo beidh fáilte romhaibh taitneamh a bhaint as gloine fíona agus triall a bhaint as roinnt táirgí Éireannacha -cáiseanna éagsúla, aráin éagsúla agus bianna-méara deasa éireannacha chun Seachtain na Gaeilge a chéilliúradh. Buíochas mór le Seán Ó Céilleacháin agus Supervalue as ucht roinnt don mbia a fháil dúinn saor in aisce agus ar lácáiste mór. Aon airgead nach gcaithfimíd is ea is fearr!
 • Beidh obair ealíona na bpáistí á crochadh sna pasáistí lasmuigh dá seomraí ranga. Beidh fáilte romhaibh na pictúirí seo a cheannach ar €5 an phictiúr, nó mar sin de.
 • Is do thuisitheoirí amháin an tráthnóna seo! Tá roinnt páistí socraithe chun a bheith ag cabhrú leis an tairgead a bhailiú srl ach sin an méid. Ní rómhinic a dhéanaimíd tráthnóntaí mar seo agus is dóigh linn gur deis deas é do thuismitheoirí meascadh agus gan iachaill orthu súil a coimead ar a bpáistí! Tóg sos tráthnóna daoibh féinig!
 • Tá súil againn go mbeidh sibh in ann teacht agus go mbainfidh sibh go léir taitneamh as! Ba mhaith liom mo bhuíochas a gabháil leis an bhfoireann ar fad as ucht an méid ullmhúcháin, cabhair agus a gcuid ama ar fad a cur isteach ionas gur féidir leis an tráthnóna seo dul ar aghaidh. Ní neart go cur le chéile! 
Dear parents,
Our final preparations are in full sail for tonight's event (6th March 2013). We are all looking forward to it.
 • The new Junior Infants parents will be coming first between 6 and 7p.m.
 • After, you will all be welcome from 7.00p.m.  We think it should be finished up by 9.00p.m. There will be a cover charge of €5 per person at the door as you enter.
 • For this €5 you will be able to enjoy a glass of wine or mineral water and you will be able to sample some Irish products - cheeses, breads and finger foods - to celebrate Seachtain na Gaeilge. A big thank you to Seán Ó Céilleacháin, Supervalu and the various producers for donating and greatly reducing the prices of some products for our night. Any money we don't spend is good for us!
 • The children's artwork will be hanging in the corridors. You will be welcome to "purchase" these framed works for €5 or thereabouts.
 • Tonight is for parents only! Some children from 4th class will be here to help out with money etc. but that's all. It isn't often we organise events / evenings like this and we feel it's an opportunity for parents to mix without having to keep an eye on their children! Enjoy the evening for yourselves!
 • We hope there is a good turn-out this evening and that you all enjoy it. I would like to thank the whole team for their preparation work, help and for their time in making tonight happen. Many hands make light work!

Tuistí Rang 1,2,3&4 / Parents of 1st, 2nd, 3rd and 4th Class

Beidh cór na scoile ag canadh ag an gceolchoirm 'Ceol Chionn tSáile' ar siúl ar an Déardaoin an 14ú Márta 2013- an tseachtain seo chugainn-san Óstán Blue Haven ag a 7.30p.m. Cuirfear ar siúl é chun seachtain na Gaeilge a cheiliúradh agus téann an t-airgead go dtí St. Vincent de Paul.

Níl spás ann, áfach, i gcóir an cór iomlán. Mar sin ba mhaith linn fáilt amach ar dtús cé hiad na páistí gur mhaith leo canadh ar an oíche. Ansin, má tá níos mó ná 20, beidh crannchur againn chun 20 pháiste a phiocadh amach chun cothram na féinne a dhéanamh.
Líon isteach an fhoirm atá sa mhála scoile anocht agus seol ar ais i gcóir an crannchur maidin Dé hAoine le bhur dtola.

Tá €10 ar na ticéidí agus ba cheart iad a chur in áireamh chomh luath agus is féidir leis an Blue Haven má tá suim ag éinne dul ann. Oíche deas a bheidh ann leis na páistí agus an grúpa seinnteoirí / cantóirí óga fireann 'The Corrigans', agus grúpa áitiúil 'Kinsale Voices'.

The school choir will be singing at the 'Ceol Chionn tSáile' concert being held on Thursday 14th March 2013-next week- at the Blue Haven Hotel at 7.30 p.m. The event is being held to celebrate Irish Week and proceeds go to St. Vincent de Paul.

There is not enough space,however, for the full choir. Therefore we will firstly have to find out which children would like to sing on the night. Then, if there are more than 20, we will have a draw to choose 20 children fairly.

Please fill in the form sent home in the schoolbag tonight and send back in time for the draw on Friday morning.

The tickets are €10 each and anyone wishing to go should book with the Blue Haven as soon as possible. It will be a nice evening with the children, the well known group of young male singers/musicians 'The Corrigans' and also a local group of singers 'The Kinsale Voices'.

Ceol Chionn tSáile.pdf

School Website Help and SupportAre you having any problems or do you need any assistance accessing ‘Nuacht’ or ‘Nuacht Eile’? The WebTeam volunteers are available to help and can be contacted with any website access or e-mail subscription questions. Alternatively you can leave your name and number with Hilda and someone from the team will call you as soon as possible.

Thank you 

Gaelscoil WebTeam : WebTeam@gaelscoilchionntsaile.ie

Tuesday, 5 March 2013

Tuistí Rang 1 / Parents of 1st Class

Beidh sean carbhat agus sean crochtán sreanga ag teastáil ó gach leanbh roimh an Aoine le haghaidh ár ullmhúcháin don bparád Lá le Pádraig.
Each child will need to bring to school an old wire hanger and an old tie before Friday for our St. Patrick's Day parade preparations.

Friday, 1 March 2013

Gaeilgeoirí na Seachtaine 01 – Márta – 2013

Féach ar Seo ! 

Gaeilgeoirí na Seachtaine
01 – Márta – 2013

Previous Winners