Wednesday, 13 March 2013

Ceolchoirm / Concert 'Ceol Chionn tSáile'

Ceolchoirm 'Ceol Chionn tSáile' sa Blue Haven, oíche amárach, Déardaoin an 14ú Márta 2013

Is iad na páistí a bheidh ag canadh ná:

Amelia Colbard,
Diarmuid Ó Cochláin
Ellie Condúin
Ellie Nic an Taoisigh
Elyse Ní Fhaircheallaigh
Micheál Ó Murchú
Óisín Queva
Saskia Ní Scanláin
Sófaí Ní Chumascaigh
Tomás Ó Grianáin
Nessa Ní Mhaoileoin
Riain Ó Súilleabháin
Ailís Ní Chéilleacháin
Áine de Búrca
Brigid Ní Fheinneadha
Darragh Ó Bruadair
Emma Wrixon
Eva Ní Chrualaíoch
Fionn Ó Deasúnaigh
James Ó Murchú
Kenzie Ní Dheasúnaigh
Ruth Kangataran
Síomha Nic Liam

Muna bhfuil éinne ábalta dul ar an oíche cur Hilde ar an eolas chomh luath agus is féidir.

Caithfidh na páistí bheith ag an Blue Haven ar 7.20pm ar an oíche agus an éide scoile á chaitheamh acu.
Caithfidh gach tuismitheoir a pháiste a bhailiú ar 8.15pm. Más rud é go bhfuil ticéid ceannaithe ag na daoine fásta beidh na páistí in ann fanacht saor in aisce chun taitneamh a bhaint as an seó.
Ní bheidh an scoil freagrach as na daltaí tar éis 8.15 nuair atá taispeántas Ghaelscoil Chionn tSáile críochnaithe. Bí cinnte go bhfuil síob abhaile ag do pháiste.
Go raibh maith agaibh.

'Ceol Chionn tSáile' Concert in the Blue Haven tomorrow night, Thursday 14th March 2013
The children who will be singing are listed above.If anyone is unable to go on the night please let Hilda know in the office.

The children must be at the Blue Haven at 7.20p.m. on the night wearing their school uniform.
Every parent will have to collect their child at 8.15.p.m. If the adults have bought tickets for themselves the children will be able to stay free of charge to enjoy the show.
The school will not be responsible for the children after 8.15p.m. (the end of the Gaelscoil Chionn tSáile's performance). Be sure that your child has a lift home.
Thanks.