Tuesday, 12 March 2013

Tuismitheoirí na leanaí Rang 3 & Rang 4 Múinteoir Siobhán: Paráid Lá Fhéile Pádraig / Parents of pupils in 3rd 4th Class, Múinteoir Siobhán: St. Patrick's Day Parade

  • Caitheadh na leanaí atá ag iompar an nathair nimhe éadaí dubha nó glas a chaitheamh.
  • Caitheadh na leanaí atá ag rince éadaí scoile a chaitheamh. Más lá fuar a bheidh i gceist is féidir leo cóta a chaitheamh ach beidh orthu é a bhaint roimh an rince.
  • Caitheadh na leanaí atá ag iompar brat na scoile éadaí glas a chaitheamh más féidir leo. (Níl ach ceathrar i gceist anseo) Caith hata glas agus péint aghaidh chomh maith.
  • The children who are under the snake should wear black or green warm clothes.
  • The children who are dancing should wear their full school uniform. If it's very cold they may wrap up but will need to take off coats etc. before dancing.
  • The children who are carrying the school sign must dress up in green clothes, hats, face paints etc.