Monday, 8 April 2013

Cúpla Nótaí / A couple of notes

A thuismitheoirí,
 Fáilte romhaibh go léir thar nais! Tá sé deacair le creidiúint go bhfuilimid ag cur tús leis an téarma deirneach! Cár imigh an t-am?! Táimid ag tnúth leis an téarma seo - téarma deas le go leoir gníomhaíochtaí deasa agus aimsir deas chomh maith le cúnamh Dé.
Meabhrúcháin faoi na dátaí tabhachtacha sa téarma seo:

06/05/2013 -> 10/05/2013 - scoil dúnta
18/05/2013 - An Céad Comaoineach @ 11.00 
31/05/2013 & 03/06/2013 - scoil dúnta
29/08/2013 - scoil ag athoscailt

Meabhrúcháin do thuismitheoirí Naí Mhóra agus Rang 1. Cruinniú sa scoil ar an gCéadaoin seo an 10ú Aibreán 2013 ag 6.15.

Mar fhocal scoir. An bhféachfaidh sibh go léir ar éide scoile do pháiste le bheith cinnte go bhfuil sé i gceart acu agus ar na hainmneacha orthu le bheith cinnte go bhfuil na héadaí cearta a bhaineann leo ag do pháistí. Tá roinnt PUFFAS agus baill éadaí anseo gan ainm orthu agus cinn le ainm orthu in easnamh. Botún an-éasca le tarlú agus ba bhreá linn é a shocrú.

Dear parents,
 Welcome back to everyone! It is hard to believe that we are starting the last term! Where did the time go?! We are looking forward to this term - a nice term with a lot of nice activities and good weather too, please God. The following is a reminder of the important dates during this term:


06/05/2013 -> 10/05/2013 - school closed
18/05/2013 - First Holy Communion @ 11.00 
31/05/2013 & 03/06/2013 - school closed
29/08/2013 - school re-opening

A reminder to parents of Senior Infants and 1st Class. Meeting at the school this Wednesday 10th April 2013 at 6.15 p.m.

Finally- Could you all look at your children's uniform to be sure that it is correct and look at the name on it to make sure that your children have their own uniform. There are a few PUFFAs and uniform parts here without names on them and other missing parts with names on them. A very easy mistake to happen and we would like to sort it all out.