Wednesday, 10 April 2013

Oíche Eolais faoi lón sláintiúl / Healthy lunch Information Evening

Táimid ag oibriú go congarach le Lucy Highland, saineolaí cothúcháin, faoi láthair chun ár bpolasaí lón sláintiúil a fheabhsú. Tá sí chun oíche eolais a thabhairt do thuismitheoir ar an gCéadaoin seo chugainn, 17.04.2013, sa scoil ag a 6.30 p.m. Tá a lán eolas aici agus is féidir linn go léir nodanna a fháilt uaithi ar conas bia níos sláintiúla a phiocadh dár naiste bidh fhéin agus d'aisté bidh do linbh / leanaí. Tá sé tabhachtach mar sin go mbeidh tuismitheoir ó gach clann i láthair. Déanann sibh sár job ag claí leis an bpolasaí atá againn faoi láthair agus molaim sibh dá bharr.
We are working closely with Lucy Highland, (nutritionist), at present to improve our healthy lunch policy. She is going to have an information evening with the parents next Wednesday 17.04.2013 at 6.30 p.m. at the school. She has a lot of knowledge and we can all get tips from her on how to choose healthier food for our own diet and for that of your child (children). It is therefor important that a parent from each family is present. You do a great job adhering to the policy that we have at present and well done for that.