Tuesday, 23 April 2013

Tuismitheoirí go léir / All parents

A thuismitheoirí,
Táimid ag lorg saorálaigh chun málaí a phaiceáil i Supervalu ar an Aoine an 26ú Aibreán (Aoine beag seo). Tá ar a laghad duine amháin ag teastáil ag 11-12, beirt do 12-1, 1-2, 2-3,3-4,4-5 agus 6-7.
Is seans an-mhaith dúinn chun airgead a thiomsú go héasca, mar is eol daoibh féinig is minic a feictear tuistí á dhéanamh sna siopaí éagsúla. Táimid an-bhuíoch go deo as an obair ar fad a dhéanann coiste na dTuistí ar son na scoile agus ba mhaith liom a cur i gcuimhne daoibh go bhfuil gach tuismitheoir mar bhall de Choiste na dTuistí fiú muna bgfuil post faoi leith acu ar an gCoiste féin. Seans deas é seo chun páirt gníomhach a ghlacadh air muna raibh seans agaibh go dtí seo - tuistí na Naí-ranganna b'fhéidir? Nó b'fhéidir páistí Rang 3 nó 4 á dhéanamh ach faoi féitheoireacht cruinn a dtuistí? (Ionas go ndéanfaidís i gceart é...)
Le déanaí bhí oíche sóisialta earraí Ghaelacha againn sa scoil agus d'éirigh go hiontach leis. Chineamar d-fibrilator a cheannach leis an t-airgead a bhailíodh ach faraoir ní raibh go leoir ann. Bhíomar gann ar €350 agus mar sin bheadh sé go hiontach dá mbaileoimís san ar an Aoine i Supervalu. Sprioc an-fiúntach é sin is dóigh linn. Mar sin a thuismitheoirí, má tá 1 uair sa bhreis agaibh ar an Aoine bheimís an-bhuíoch dá gcláraíodh sibh chun an phaiceáil a dhéanamh. Cur glaoch nó téir go Hilda chun clárú le bhur dtola!
Go raibh maith agaibh.
Dear Parents,
We are looking for volunteers to pack bags in Supervalu on Friday 26th April 2013 (this Friday). There is at least one person needed from 11-12, two for 12-1, 1-2, 2-3, 3-4, 4-5 and 6-7.
It's a very good opportunity for us to collect money relatively easily, as you know yourselves as you would often see parents doing it in different shops. We are forever grateful for all the work carried out by the Parents Association for the school and I would like to remind you that every parent is part of the Parents Association even if they don't have a specific job on the committee itself. It is a nice opportunity to take part in an active way if you have not had the opportuunity to do so up to now - parents of the junior classes maybe? Or maybe children in 3rd and 4th class could do it, but supervised by their parents (so that they do it properly..)
Recently we had an Irish social night in the school and it was a great success. We decided to buy a de-fibrilator with the money collected but, however, there was a shortfall of €350. It would be fantastic if we could collect this on Friday at Supervalu. We think this is a very worthy cause. Therefore, parents, if you have one hour to spare on Friday we would be very grateful if you would sign up to do the packing. Ring or call in to Hilda to sign up please!
Thank you.