Tuesday, 14 May 2013

Gach tuismitheoir sa scoil / Every parent in the school

A thuismitheoirí,
Chun deileál leis an bhfadhb pairceála lasmuigh tá sé ar intinn ag na múinteoirí triall a bhaint as pairceáil sa chlós chun níos mó spáis a bheith agaibh. Feicimíd conas mar a oibríonn sé ar feadh tamall pé scéal é. Ní bheidh cead ag na páistí imirt le liathróidí sa chlós sin nuair atá na gluaisteáin ann.
 Táimid ag obair faoi láithir ar straitéis chun deileál le bullaíocht sa scoil. Tá bullaíocht go mór sna meáin cumarsáide faoi láithir agus tá sé ar intinn agam teacht ar straitéis cinnte, dearfach agus suntasach a thiocfaidh i bhfeidhm nuair / má thagann bullaíocht chun tsolais sa scoil. Níl an sórt sin iompar nó meoin ag teastáil sa scoil ar corr ar bith agus beidh mé ag lorg tacaíocht na dtuismitheoirí.Ní theastaíonn ó aon tuismitheoir go ndéanfar tromaíocht ar a bpáistí nó go mbeidh a bpáistí páirteach ins an sórt sin iompar.
Tá sé deacair ar pháistí uaireannta an rud ceart a dhéanamh mar sin is gá dúinn mar oideachasóirí an rud ceart a thaispeáint agus a mhúineadh dóibh. Is gá dóibh a bheith consiasach ar thorthaí a gníomhartha. Gur féidir dea-thoradh agus droch-thoradh a bheith acu ag braith ar a n-iompar. Sa bhunscoil tá sé níos fusa greim a fháil ar seo ná sa mheánscoil nuair a bheidh fachtóirí eile ag cur isteach orthu. Más féidir linn deileál leis tré na páistí a mhúineadh i gceart sa bhunscoil tá seans  go mbeidís in ann a lán trioblóid a sheachaint sa mheánscoil. Is ar son ár bpáistí ar fad atáimid ag obair anseo. Beidh sé á phlé ag cruinniú coiste na dtuistí anocht. Bheinn ag moladh do thuismitheoirí freastal ar an gcruinniú san má theastaíonn uatha a bheith páirteach sa phroiséas a chumfaidh polasaí láidir frith-bhullaíochta nua. Teastaíonn uaim teachtaireacht láidir a cur amach nach nglacfar le haon cineál bullaíochta sa scoil agus go n-aithnímid gur fhadhb an-dáiríre í an bhullaíocht.
 Idir an dá linn ba mhaith liom dá léifeadh gach tuismitheoir an cód dea-iompar atá againn sa scoil. Tá sé ar fáil ar an suíomh-cliceáil "eolas" agus ansan ar "cód dea-iompar" chun é a léamh. 
Tá córas na gcártaí bána sa scoil faoi láithir agus tháinig sé chun tsolais le déanaí nach raibh gach tuismitheoir ar an eolas faoi.

Dear parents,
To deal with the parking problem outside the teachers are are going to try out parking in the yard to leave more parking space for you. We will see how it works out for a while anyway. The children will not be allowed to play with balls when the cars are parked in the yard. On fine days they may play in the back pitch but with limited supervision.
 We are working on a strategy at the moment to deal with bullying in the school. Bullying is very much in the media at present and I am planning on arriving at a positive, definite and effective strategy that will be implemented when / if bullying comes to light in the school. This bullying attitude or behaviour is not at all welcome in the school and if/when it starts I will be looking for the support of all parents to deal with it effectively. No parent wants their child to be bullied or for their child to be involved in bullying behaviour. 
 It is sometimes difficult for children to know what the right thing to do is or how to treat others. It is our job as educators to try to teach them to do the right thing. They need to be made aware of the consequences of their actions. They need to know that their actions / behaviour can have a negative or a positive result and then can make a conscious decision on how to behave. It is easier to take control of behaviour in primary school than in secondary school where there are many more influencing factors. If we can tackle the problem of bullying properly in Primary School - by educating the children - they may be able to avoid major and sometimes life altering problems in Secondary School. It is for all the children's benefits we are working here. This will be discussed at this evening's Parents Association meeting so I would recommend as many people as possible go to the meeting if they wish to be part of the process that will bring about a new and strong anti-bullying policy. I wish to send out a strong and clear message that bullying is a problem we will regard very seriously and will not be tolerated in any way, shape or form.
 In the meantime I would like every parent to read online the Good Behaviour Policy that we have at present. To find it click "Eolas", "Polasaithe na Scoile / School Policies" and then "Cód dea-iompar"
The white card policy is in the school at present and it came to light recently that every parent was not aware of it.