Tuesday, 14 May 2013

Tuistí Rang 1!

A thuismitheoirí!
Níl ach triúr tar éis a rá gur féidir leo cabhrú an Sathairn seo le féasta sa scoil an Chead Comaoineach. Beidh i bhfad níos mó na sin ag teastáil chun é a cur ar siúl. Taim ag lorg cabhair tuistí Rang 1 mar beidh sibhse ag lorg an tacaíocht seo an bhliain seo chugainn nuair a bheidh do pháiste ag ceiliúradh a C(h)éad Comaoineach! Seans nach raibh sé ar eolas agaibh go mbíonn sé de nós ag tuistí Rang 1 an féasta a threoiriú gach bliain. Mar sin téir i dteangbháil le Choiste na dTuistí nó le Hilda chun do chabhair a chlárú don bhféasta. An-lá a bhíonn ann agus ní leanann sé ró-fhada.

Parents!
Only three parents have volunteered to help with the party in the school on Saturday for the children's First Holy Communion. We will need alot more volunteers than that for it to go ahead. I am asking for the help of the 1st class parents as you will be benefitting from this help next year when it is your children's First Holy Communion! Perhaps you weren't aware that it is the parents of 1st class children that host/ run the party every year. So please get in touch with the Parent's Association or Hilda in the office to let them know if you're available to volunteer. It's a very special occasion for all involved and your help is very much appreciated to make it a wonderful day every year for the children. It doesn't run on too long either as everyone has their own commitments on the day.

Go raibh maith agaibh!
Sinéad