Monday, 10 June 2013

Leabhair Scoile / School Books

A thuistí,
Mar is eol daoibh níl an scoil ag ceannach na leabhair scoile níos mó (seachas do rang na naíonáin shóisearacha). Beidh na leabhair liostaí á chur ar an suíomh againn amárach.
Tá an siopa leabhair, Liam Ruiséal, ag oscailt siopa sa scoil ar an Déardaoin bheag seo, an 13ú Mheitheamh 2013, óna 5 - 7p.m. Tá fáilte romhaibh na leabhair a cheannach uatha agus bheith socraithe roimh an bhriseadh. Gan amhras, is suas chughaibh fhéin atá sé.
Dear parents,
As you know, the school isn't buying schoolbooks any more (except for the Junior Infants class). We will be putting the book lists on the school website tomorrow.
Liam Russell's Bookshop  is opening a shop in the school this Thursday, 13th June 2013, from 5 to 7p.m. You are welcome come and buy the books from them and be organised before the Summer. Of course, it is up to yourselves.