Tuesday, 11 June 2013

Leabhar Liosa 2013/2014 Rang 4 / 2013/2014 4th Class Booklist

Gaeilge:

Fite Fuaite F

Fuaimeanna agus Focail 5

2X 88pg Cóipleabhair

English:

3X 88pg Copybooks

Mata:

2X 88pg cóipleabhair Mata (7mm)

O.S.I.E.:

Eolaíocht Bheo 4 LEABHAR OIBRE

Éire- (EEC Direct)

1X 88pg Cóipleabhar

 Creideamh:

Beo go Deo 6 LEABHAR OIBRE

Ceol:

1X 88pg Cóipleabhar

 O.S.P.S:

1 X 88pg Cóipleabhar

Rudaí eile:

'Tuff' wallet with zip (Tiger Stationary)

Large Pritt Stick

Blue Pen

Red Pen

Ruler, rubber, pencil

Colouring Pencils

Pencil Case

40 pocket display folder