Tuesday, 11 June 2013

Leabhar liosta 2013/2014 Naíonáin Shínsearacha / 2013/2014 Book list for Senior Infants

Scéim Séideán Sí

Mo Leabharsa B

Ag Obair Liom B

Jolly Phonics Workbooks 1 – 7

Write Here B

Mata Draíochta – Naíonáin Shínsearachta

OSPS – Timpeall an Domhain – Naíonáin Shínsearacha

Beo go Deo 2: Leabhar Saothair

Cóipleabhair:

Learn to Write B2 (32 leathnaigh)

Project Book 15A (32 leathnaigh)