Tuesday, 11 June 2013

Leabhar liosta 2013/2014 Rang 2 / 2013/2014 Book list for 2nd Class

Gaeilge:           

Mo Leabharsa (Leabhar an dalta D)

Ag Obair Liom (Leabhar an dalta D)

Cóipleabhar 88 leathnach (CAPITAL Exercise Book A11) x 2

 Béarla:             

Cóipleabhar 88 leathnach (CAPITAL Exercise Book A11) x 2

Write On (Book 2)

Mata:                

Mata Draíocht 2

Cóipleabhar 88 leathnach (CAPITAL Sum Copy Book C3)

Rialór 30cm

Leabhar Táblaí (Folens Beag Oráiste)

OSIE/OSPS:    

Timpeall an Domhain Rang a 2

Cóipleabhar 88 leathnach (CAPITAL Exercise Book A11)

Creideamh:       

Beo go Deo (Leabhar Oibre)

{An Chéad Aithrí & An Chéad Chomaoineach}

Cóipleabhar 40 leathnach (CAPITAL Exercise Book A12)

Ceol:                 

Cóipleabhar 88 leathnach (CAPITAL Exercise Book A11)

Scrúdaithe:      

Cóipleabhar 88 leathnach (CAPITAL Exercise Book A11)

Go ginearáilte:

Pinn luaighe, pinn daite, scriosán, bioróir, filteán