Monday, 17 June 2013

Turas Scoile Ranganna 1-4 / 1-4th Class School Tour

Amárach 18ú Meitheamh 2013:
Tar ar scoil ag an gnáth am, bailigh do pháiste ag a 3.30 ón scoil.
Beidh lón á fháil againn i Funky Town mar sin níl gá ach snack beag a thabhairt dod pháiste agus rud amháin milis. Tá foirm ceadúnais i mála scoile do pháiste inniú. Seol thar nais é sínithe amárach led' thoil.
Beidh aistriú éadaí agus bróga, túaille, culaith snámha agus cóta báistí ag teaisteáil ó gach leanbh.
Tomorrow 18th June 2013:
Come to school at the usual time. Collect your child at 3.30p.m.
We will be getting lunch at Funky Town so you need only bring a small snack and one sweet thing for your child. There is a consent form in your child's school bag this evening which has to be signed and handed in to Hilda in the morning before the bus leaves.
Every child will need a change of clothes and shoes, a towel, swimming togs and a raincoat.