Wednesday, 18 September 2013

2013/2014 Leabhair ar cíos ón scoil agus costaisí eile éagsúla / Books rented from the school and various other costs.

BILLE LEABHAR 2013/2014
Leabhair ar cíos ón scoil agus costaisí eile éagsúla 

A thuismitheoirí,
Seo dhaoibh na billí leabhar i gcóir 2013/2014. Bheinn an-bhúioch díobh dá níocfadh sibh astu chomh luath agus is féidir. Tá clúdach litreach seolta abhaile i ngach mála scoile inniu. Líonaigí isteach gach rud ar an g clúdach agus cuirigí an tairgead inti le bhur dtola. Cabhraíonn sé seo go mór le cúntaisí na scoile.
Míle buíochas

click here for full details

BOOK BILL 2013/2014
For books rented from the school and various other costs.

Dear parents,
Here are the book bills for 2013/2014. We would be very grateful if you could pay them as soon as possible. There is an envelope sent home in every school bag today. Please fill in everything on the front of the envelope and put the money/cheque inside. This helps a great deal with the school accounts. Then drop in payment to the school office when you can.
Thank you.

click here for full details