Friday, 13 September 2013

Clachtanna Cláirseacha / Harp Lessons

Táimid lán sásta sibh a chur ar an eolas faoi na ranganna clársach ag atá tosnú an mhí seo (Meán Fómhair)!
Is múinteoir iomlán cáillithe í Róisín Uí Shúilleabháin agus tá a lán taithí aici i múineadh páistí óga. Tá fáilte roimh gach aois agus is féidir na cláirsigh a fháil ar cíos. Beidh na ranganna i rith an lá scoile. Beidh na páistí ag fágaint a ranganna chun freastal ar na ceachtanna cláirseacha mar sin beidh orthu aon obair a chaileann siad a dhéanamh ina nam féin.
Má tá suim agat an …..seo a thógaint do do linbh foghlaim ár uirlis cheoil cultúrtha agus craic leis, téir i dteagbháil le Róisín ar

We are delighted to announce that Irish Harp Lessons are beginning this month! 

Róisín Ní Shúilleabháin is a fully qualified music teacher and has lots of experience teaching young children. All ages are welcome and a harp rental scheme is in place. Lessons will take place during school hours. Children will leave their classrooms for these lessons and so will have to make up any work missed whilst out of class in their own time.

If you are interested in taking the opportunity for your child to learn our national instrument and have fun doing so you can contact Róisín directly on