Monday, 30 September 2013

Tuismitheoirí Naíonáin Shóisearacha / Parents of Junior Infants

Táimid ag plé an Fhómhair sa rang faoi láthair. Tabhair isteach comharthaí an Fhómhair, mar shample duilleoga agus cnónna. (Déan cinnte go bhfuil siad glan agus tirim).
We are discussing Autumn in class at the moment. Please can you send in signs of the Autumn eg. leaves and nuts. (Make sure they are clean and dry)