Monday, 9 September 2013

Tuismitheoirí ó Naí Shín ar aghaidh / Parents from Senior Infants upwards

Tá an foirm 'Cead dul ar Imeachtaí na Scoile' sna málaí scoile inniu. Líon isteach agus seolaigí thar nais iad chomh luath agus is féidir.
The 'Permission for going on school outings' form is gone home in the school bags today. Please fill in for each child and return as soon as possible.