Wednesday, 4 September 2013

Tuismitheoirí Rang Michelle / Parents of Michelle's class

  • Tá an griangrafadóir ag teacht ar an Luan an 9ú Meán Fómhair 2013 chun griangrafanna a thógaint dos na Naí Bheaga agus dá ndeartháireacha agus dá ndeirfiúracha. Déan cinnte de go bhfuil éide scoile iomlán agus agus néata á chaitheamh go néata ag na páistí, mar is gnáth.
  • Ba mhaith le Múinteoir Michelle dá dtabharfadh gach páiste isteach sean grianghraf dóibh fhéin don rang ealaíne ar an Aoine.
  • Beidh oíche eolais do thuistí na naí bheaga ar siúl sa scoil ar an Mháirt seo chugainn, an 10ú Meán Fómhair 2013 ag a 6 a chlog. Cruinniú gairid a bheidh i gceist.
  • Our school photographer is coming on Monday the 9th September 2013 to take photos of the Junior Infants and of their brothers and sisters. Make sure that they wear their full school uniform and shoes neatly, as per usual.
  • Múinteoir Michelle would like for her class to bring in an old photograph of themselves for her art class on Friday.
  • There will be an information evening for the parents of Junior Infants at school on Tuesday next, 10th September 2013 at 6 o'clock. This will be a short meeting.