Thursday, 24 October 2013

Cóisir! / Party!

A thuismitheoirí,

 Comh maith le bheith gléasta suas, beidh féasta / cóisir ag gach rang amárach, Dé hAoine 24.10.2013. Beidh cead ag na páistí roinnt milseáin agus cluiche a thógaint isteach ar scoil. Níl cead cluichí ríomhairí / DSI's a thógaint isteach ná aon cluiche / bréagán a bheadh ró-luachmhar mar ní féidir a bheith cinnte nach mbrisfaí iad! Níl cead guma cogainte nó deochanna spraoi ar scoil.
Dear parents,
As well as being dressed up, every class will have a party tomorrow, Friday 24.10.2013. The children will have permission to bring some sweets and games in to school. Computer games / DSI's or any expensive games/toys are not allowed because its likely that they would get broken! Chewing gum and fizzy drinks are not allowed at school.

                                               


Remember PA news is published on
 'Nuacht Eile' which has a separate email subscription service.
Both nuacht sources are also available by "liking" us on Facebook or "following" us Twitter.