Tuesday, 15 October 2013

Haca R2

Tá blitz Haca ag Rang a 2 ar fad (buachaillí agus cailíní) an Déardaoin seo, 17/10/13. I Sáile a bheidh sé ar siúl, ag a 11. Beimíd ag lorg cúpla tuismitheoir chun an rang a tiomáint ann, ag fágaint na scoile ag a 10.45. Beidh sé críochnaithe timpeall a 12.30 ach níl a fhios againn go cinnte fós. Teir i dteagmháil le Hilda más féidir leat tiomáint. Go raibh maith agaibh.


All of 2nd class (boys and girls) have a hockey blitz this Thursday, 17/10/13. Its being held in Sáile, at 11 am. We are looking for a few parents who are willing to drive, departing the school at 10.45. It should be finished by 12.30 but this time may change. Please notify Hilda if you are willing to drive. Thank you.