Wednesday, 2 October 2013

Ranganna Gaeilge do thuismitheoirí / Irish Classes for parents

A thuismitheoirí,
 Tá roinnt tuistí ag lorg ranganna Ghaeilge. Cosúil le gach bliain táimid sásta ranganna a cur ar fáil má tá éileamh orthu. Má tá suim agar freastal ar ranganna Ghaeilge cur glaoch ar Hilda roimh an Aoine seo, 04/10/2013 agus abair cén lá a d'oirfeadh libh. Feicimid an féidir sraith 6-8 seachtaine a cur ar fáil. Muna bhfuil go leoir éileamh ní bheimid in ann iad a cur ar fáil. Má tá an-éileamh cuirfimid 2 sraith ar siúl. Feicimid cad a thitfidh amach!
Some parents have enquired about Irish classes. As every year, we will be happy to make classes available if there is sufficient demand. If you would like to attend please phone Hilda (08.30-11.00, 11.15-1.30) before this Friday, 04/10/2013 and you might mention what day would suit best. We'll see, then, whether we can put on a 6-8 wk course of classes. If there isn't enough interest we won't make the classes. If there is a high demand we'll put on up to 2 courses. We'll see what happens.