Tuesday, 15 October 2013

Tuistí Rang 4&5 / Parents of 4th and 5th Class

A Thuismitheoirí,
Tá Seachtain Mhatamaitice na hÉireann ar siúl faoi láithir. Ta an scoil cláirithe le páirt a glacadh ann. Beidh gach rang ag cur béim speicalta ar an Mhata don tseachtain seo ach go háirithe.
Beidh Rang 4 & Rang 5 ag dul ar turas oideachasúil amárach, an 16ú Deireadh Fómhair '13, chun gníomhaíochtaí Mata a dhéanamh le haghaidh Seachtain na Matamaitice. Beimid ag fágaint na scoile ag a 11.30 a.m. agus beimid thar nais ar 2.30 p.m.
Tá brón orainn nár dúramar é seo libh níos túisce ach níor éirigh linn an áit a fháil go dtí inniu toisc go rabhamar ar liosta feithimh. Níl aon costas ar an dtaispeántas féin ach seol isteach €5 don mbus, más féidir le bhur dtola.
Dear parents,
This is Maths Week, Ireland. The school is registered to take part in it. Every class is putting a special emphasis on maths this week.
4th and 5th Class will be going on an educational outing tomorrow, the 16th October '13, to do maths activities for Maths Week. We will be leaving the school at 11.30 a.m. and we will be back at 2.30p.m.
We are sorry that we didn't say this earlier to you but we didn't succeed in getting a place until today because we were on a waiting list. There is no cost on the exhibition itself, but send in €5 for the bus, if you can, please.
Múinteoir Eavan & Múinteoir Áine