Thursday, 14 November 2013

Aonach na Leabhair / Book Fair

A thuismitheoirí, a chairde,
Fé mar is eol daoibh bhí Aonach Leabhair againn sa scoil a chríochnaigh ar an Mháirt. Dhíoladh thart ar €1,700 leabhair ag an Aonach agus uaidh sin bhí cead ag an scoil thart ar €1,000 a chaitheamh ar leabhair don leabharlann scoile. Táimid ag obair ar cúinne leitheoireachta a chruthú sa scoil mar sin cabhróidh seo go mór linn.
Ba mhaith liom ár mórbhuíochas a gabháil libh go léir as uch bhur dtacaíochta. D'oibrigh Coiste na dTuismitheoirí go dian chun é seo a cur ar fáil sa scoil. Buíochas mór leis na tuismitheoirí a d'oibrigh ann gach lá chomh maith leis na páistí éagsúla a chabhraigh leo. Ar deireadh go raibh maith agat libhse na daoine a cheannaigh na leabhair éagsúla. Is iontach an rud é suim sa léitheoireacht a spreagadh sna páistí trí leabhair tairingeacha a cheannach dóibh ach tuigim nach bhfuil cúrsaí airgeadais chomh maith is a bhídís cheanna ag daoine. Táimid fíor-bhuíoch díobh.
Dear Parents,
As you know we had the Book Fair at school which finished last Tuesday. Over €1,700 books were sold at the fair and from that the school had permission to spend over €1,000 on books for the school library. We are working on creating a reading corner at school so this will help us a lot.
We would like to thank you all very much for all your help. The Parent's Association worked very hard to run this at school. Also,a big thanks to the parents who worked there every day as well as the children who helped them. Finally, thanks to you, the people who bought the various books. It is wonderful to encourage the children's interest in reading in buying them attractive books but I understand that the financial situation is not as good as it was before for everyone. I am very grateful to you.
Sinéad

Remember PA news is published on 'Nuacht Eile' which has a separate email subscription service.
Both nuacht sources are also available by "liking" us on Facebook or "following" us Twitter.