Tuesday, 19 November 2013

Dátaí don bhféilire / Dates for the Calendar

A thuismitheoirí, a chairde,
Tá roinnt dátaí nua socraithe againn don bhféilire:

Seó na Nollag: 
Dé Máirt, 17ú Nollag 2013
Naíonáin Shóisearacha:09.00a.m.
Rang 1,3&5: 18.00

Carúil na Nollag: Déardaoin, 19ú Nollag 2013
Naíonáin Shóisearacha & Cór na Scoile: 18.00

06/01/2014: Scoil dúnta
07/01/2014: Scoil ag athoscailt tar éis laethanta saoire na Nollag
17/02/2014 - 21/02/2014: Scoil dúnta do bhriseadh meán téarma
Dear parents,
We have organised a few more dates for the calendar:

Christmas Concert:
Tuesday, 17th December 2013
Junior Infants: 09.00 a.m.
1st, 3rd and 5th Class: 18.00

Christmas Carols: Thursday, 19th December 2013
Junior Infants and School choir: 18.00

06/01/2014: School closed
07/01/2014: School re-opening after the Christmas holidays
17/02/2014 - 21/02/2014: School closed for mid-term.

Remember PA news is published on 'Nuacht Eile' which has a separate email subscription service.
Both nuacht sources are also available by "liking" us on Facebook or "following" us Twitter.