Friday, 29 November 2013

Dé hAoine (Friday) 20.12.2013

Mar is gnách ag deireadh téarma -Nollag, Cáisc agus Samhradh- beidh leath lá againn ar an Aoine 20.12.2013 -naí ranganna agus a deartháireacha & deirfiúracha ag imeacht ar 12.00. Ranganna 1-5 12.15. Beidh páistí an bhus ag imeacht ag 12.00. 

As usual at the end of term – Christmas, Easter and Summer – we will have a half day on Friday 20.12.2013 – the infant classes and their brothers and sisters leaving at 12.00. 1st to 5th Classes leaving at 12.15 p.m.. The children travelling by bus will be leaving at 12.00