Monday, 11 November 2013

Éide Scoile ar fáil / School Uniform pieces available

Tá éide scoile sa bhreis ag an scoil ón uair go raibh an éide scoile ar díol anseo. 
Tá:
  •  léinte scoile beaga
  • bríste gearr amháin, aois 3/4
  • blazer scoile amháin, aois 4
le tabhairt amach saor in aisce.
Tar go seomra Múinteoir Michelle aon tráthnóna an tseachtain seo(ag tosnú 11.11.2013) ag a 1.30 chun iad a fheiscint.
Dhá píosa éadaigh ar a mhéid an duine le tógaint.

There are spare pieces of the school uniforms at the school from the time that they were on sale here.

There are:
  • small shirts
  • one pair of shorts, age  3/4
  • one school blazer, age 4
being given out free of charge.
Come to Múinteoir Michelle's room any afternoon this week (week commencing 11.11.2013) at 1.30 to see them.
2 pieces of the uniform, max, allowed per person.