Wednesday, 13 November 2013

Feis Maitiú 2014

Tá na Múinteoirí sásta páistí a ullmhú i gcomhair Feis Maitiú 2014. Beidh na catagóir a leanas á dhéanamh ar scoil:
  • Bhéarslabhairt   Faoi 12 bhliain
  • Bhéarslabhairt   Faoi 10 bhliain
  • Bhéarslabhairt   Faoi 8 bhliain
Beidh ar na páistí dán a fhoghlaim de ghlanmheabhair agus é a chur i láthair gan aon géaitsí. Cosnóidh sé €15 an páiste agus beidh ar na tuismitheoirí iad a thabhairt ann ar an lá (Dé Luain 7ú Aibreán 2014 nó Dé Máirt 8ú Aibreán 2014_
Má thá suim ag éinne, tabhair isteach an t-airgead roimh Dé Luain 25.11.2013 agus beidh do leanbh cláraithe
Tá múinteoir Alma ag ullmhú an chóir do Feis Maitiú chomh maith. Tar chugham má thá aon cheist agaibh.

The teachers are happy to prepare the children for Feis Maitiú 2014. We will be doing the following categories at school:
  • Poetry   Under 12 years old
  • Poetry   Under 10 years old.
  • Poetry   Under 8 years old
The children will have to learn a poem off by heart and recite it with only voice and facial expression. It will cost €15 per child and the parents will have to bring them there on the day. (Monday 7th April 2014 or Tuesday 8th April 2014)
If anyone is interested, bring in the money before Monday 25.11.2013 and your child will be registered.
Múinteoir Alma is preparing the choir for Feis Maitiú also. Let me know if you have any questions.

Múinteoir Ciara

Remember PA news is published on 'Nuacht Eile' which has a separate email subscription service.
Both nuacht sources are also available by "liking" us on Facebook or "following" us Twitter.