Friday, 8 November 2013

Pairceáil lasmuigh


A chairde! 
Aithním na fadhbanna pairceála lasmiuigh ach iarraim oraibh a bheith níos coinsiasaí le bhur n-usaid an carrchlós lasmuigh.  Bhíos fhéin greamaithe lasmuigh ar maidin. Thárla sé seo ag 08.55, am atá déanach do theacht ar scoil na bpáistí pé scéal é. Ní bhím timpeall an charrchlós ag an am san riamh agus bhí sé suimiúl an rí-rá a fheiscint. Iarraim oraibh uile 
1. A bheith in am gach maidin. Ba cheart go mbeadh na páistí ar scoil roimh 08.50 ar a dhéanaí. Bíonn cead acu teacht tar éis 08.30. 
2. Gan pairceáil ag an bhfalla clocha riamh. Cuireann sé sin bac le teacht agus imeacht na ngluaisteáin uile eile.
3. Má tá do ghluaisteáin pairceáilte in aice na driseacha, brostaigh thar nais chuige agus saoraigh an spás do dhuine eile -bhí gluaisteáin fágtha ann go dtí i bhfad i ndiadh a 9 a chlog ar maidin.
4. Slán a fhágaint le do pháiste ag an geata -fiú sna Naí-ranganna. Déanann an neamh-spleáchas maitheas dóibh.
5. Gan bailiú timpeall ar an scoil ag na hamannta gnóthacha san. Bíonn Hilda ar fail chun cabhrú libh go dtí 1.30 gach lá mar sin dhéanfadh se níos mó chéile teacht thar nais níos déanaí nuair nach bhfuil brú ó thaobh pairceála de.

Táimíd ag déanamh amach na huimhreacha don bhliain seo chugainn. Má tá páiste sa bhaile go bhfuil se ar intinn agat tosnú i Mean Fomhair 2014 bí cinnte go bhfuil siad cláraithe! Faigh foirm clárúcháin ar an suíomh agus seol isteach é don Luan le bhur dtola mar ta na litreacha curtha amach againn dos na tuistí nua. Nó má tá aithne agaibh ar daoine go bhfuil suim acu a bpáistí a sheoladh anseo abair leo iad a chlárú láithreach. 

Dear parents!
I do acknowledge the parking issues outside but I am asking you all to be more conscientious in your use of the carpark/drop off area outside. I saw the issues first hand this morning when I was stuck in the buildup! This happened at 08.55 -a time that is too late for the children to be coming to school anyway. I am not normally in the carpark at that late time therefore it was interesting to see what is happening. I have some requests that I feel will help the situation.
1. Please ensure the children are in school in good time every morning. The children should be in school before 08.50 and 08.50 at the very latest. The children may come to school from 08.30.
2. There is no parking permitted at the stone wall ever. This interferes with the coming and going of all the other cars.
3. If you have parked by the ditch to walk your child to the gate, hurry back to the car and free up the space for the next parent who wishes to do the same - there were many cars parked there this morning well after 9 o clock.
4. Say your goodbyes at the gate -even to the Infant classes. They know their way to the classroom by now and it is good to give them some independence.
5. Please don't gather at the school in the morning. Hilda is available until 1.30 each day so it would make sense to come back at a less busy time when there's no pressure on parking.

We are organising the numbers for next year's in-take of Junior Infants. If there are any siblings who intend to start Sept 2014 please ensure they are registered! If not, download a form from the site and send it in to Hilda on Monday. We have sent out our letters to next year's parents already so please don't delay. Likewise, if you know of friends or family intending to start Sept 2014, and who aren't registered, remind them to do it asap.

Bíodh deireadh seachtaine deas agaibh! Have a great weekend!