Thursday, 7 November 2013

Rang 1&2 M. Máiréad / 1st and 2nd Class - M. Máiréad

A thuismitheoirí,
Beidh na páistí i rang Máiréad ag déanamh obair ar m'amlíne féin an tseachtain seo chugainn (ag tosnú ar an Luan 11.11.2013). Beidh trí ghrianghraf ag teastáil ag na páistí chun an amlíne a dhéanamh. Cinn ó amanta difriúla mar shampla: báibín, 3 bliana d'aois agus ceann reatha.
Míle buíochas,
Máiréad
Parents,
Children in Máiréad's class will be working on my timeline next week (week starting 11.11.'13). They will need 3 photos in order to create their own timeline. Preferably 3 from different stages in their lives. For example a baby picture, 3 years old and a current photo.
Many thanks,
Máiréad.

Remember PA news is published on 'Nuacht Eile' which has a separate email subscription service.
Both nuacht sources are also available by "liking" us on Facebook or "following" us Twitter.