Monday, 18 November 2013

Tuistí Naí Shóis & Naí Shín/Parents of Junior and Senior Infants

Tá foirm i mála scoile do linbh ón HSE inniu 18.11.2013. Líon isteach agus seol ar ais é chomh luath is féidir.
There is a HSE form in your child's school bag today 18.11.2013. Please fill it in and return ASAP.