Wednesday, 11 December 2013Déanaigí é seo i gcuimhne ormsa: Aifreann Céad Comaoineach:

Tá aifreann ar siúl an Sathairn seo, 14/12/13, ag a 6.30. 
  • Bí cinnte go dtógann do pháiste coinneal agus an leabhar THUMB leo go dtí an t-aifreann le bhur dtola.
  • Déanaigí lch 44-47 le do pháiste sa leabhar THUMB le bhur dtola.
  • Beidh an sagart agus na páistí ag caint faoi Naomh Eoin Baiste san Aifreann. 
Go raibh maith agaibh, 
Siobhán. 

'Do this in Memory of Me' Mass- First Holy Communion:

The next mass is this Saturday, 14/12/13 at 6.30.
  • Make sure that your child brings his/her candle and his/her THUMB book to mass.
  • Please complete pages 44-47 of THUMB with your child at home before the mass. 
  • The children will be discussing John the Baptist during the mass. 
Thank you, 
Siobhán.

PS: All communion mass dates and times are listed on the school calendar - see http://www.gaelscoilchionntsaile.ie/calendar