Monday, 20 January 2014

Cleachtadh camógaíochta chailíní Rang 4 / 4th Class Hurling Practice

Beidh cailíní R4 ag traenáil i halla Naomh Multós ar an gCéadaoin, an 22ú de mhí Eanáir 2014 óna 9-10 a chlog ar maidin. Beidh éide spóirt uatha agus clogad má tá ceann acu sa bhaile. Tabhair ar scoil mar is gnáth iad mar tá síobanna eagraithe againn dóibh.
Míle buíochas,
Múinteoir Ciara
The girls in 4th class will be training in St. Multose hall this Wednesday, 22nd January 2014 from 9-10 o clock in the morning. They will need their sports clothes and a helmet if they have one at home. Take them to school as per usual as we have lifts organised for them.
Thanks a million.
Múinteoir Ciara.