Tuesday, 25 February 2014

Bosca Caillte & Faighte / Lost and Found Box

Fé mar is eol daoibh, tá bosca caillte & faighte san oifig ag Hilde. Tá sé lán do éadach cótaí, éide scoile, hataí srl. san aireamh. Níl ainm ar aon phíosa éadaigh. Beidh an bhosca seo á thabhairt go dtí an siopa dara láimhe seachtain ó inniu, Dé Máirt, an 4ú lá de mhí Mhárta 2014. Mar sin, má tá éadaí in easnamh oraibh téir agus cuardaigh an bhosca agus, le bhur dtola, cur ainm do pháiste ar gach uile chuid dá néide scoile.
As you know, Hilda has a 'lost and found' box in the office. It is full of clothes - coats, uniforms, hats etc. There isn't a name on any item of clothing. This box will be brought to the second hand shop in a week from now, on Tuesday 4th March '14. So if you are missing clothes, go and search in the box and please put your child's name on every piece of their school uniform.