Monday, 3 February 2014

Iománaíocht / Comógaíocht Rang 4 - 4th Class Hurling/ Camogie

Tóg nóta do na dátaí seo a leanas a bhaineann le do pháiste féin:

Dé Céadaoin, 5ú Feabhra 2014: Traenáil cailíní R4 i Halla Naomh Multós, 9-10 ar maidin.
Dé Céadaoin, 5ú Feabhra 2014: Blitz do bhuachaillí R4 i mBaile na Carraige. 12-3pm (ag teacht that nais déanach)
Dé hAoine 7ú Feabhra 2014: Blitz do chailíní R4 in Ath an Mhaide 1-4 a chlog um thráthnóna.
Beidh síobanna á eagrú ag Múinteoir Ciara agus Eithne go dtí na cluichí agus beidh Múinteoir Ciara i dteagmháil le tuismitheoirí na bpáistí a bheidh thar n-ais tar éis am scoile.

Please take note of the following dates that apply to your own child:
Wednesday, 5th February 2014: 4th class girls training at St. Mustose Hall, 9-10 a.m.
Wednesday, 5th February 2014: 4th Class boys blitz in Ballinacarriga, 12-3pm (coming back late)
Friday 7th February 2014: 4th Class girls blitz in Riverstick, 1 - 4 p.m.
Múinteoir Ciara and Eithne will be organising lifts to the matches and Múinteoir Ciara will be in contact with the parents of the children that will be back after school hours.

Go raibh maith agaibh,
Múinteoir Ciara