Wednesday, 12 February 2014

Tuismitheoirí go léir / All parents

A thuismitheoirí, a chairde!
Fé mar is eol daoibh tá díolacháin cístí ag siúl ag an 28ú Feabhra 2014. Le blianta anuas tá tuismitheoirí na scoile ag obair go tréan chun ócáidí mar seo a eagrú agus airgead a bhailiú. Tá siad tar éis an tuafás airgead a bhailiú agus tá do pháiste ag baint leasa as na rudaí a ceannaíodh dá bharr. Mar sin, i mbliana, táimid ag iarraí oraibhse cabhrú amach. Tá liosta ar mo dhoras agus níl ach tuismitheoir beirt cláraithe chun cabhrú go dtí seo. Tuigim go bhfuil sibh gnóthach ag obair ach más féidir in aon chur cur d'ainm ar an liosta agus cabhraigh linn! Táim ag súil le liosta lán a léamh ar an Aoine! :)
Dear parents!
As you know there is a cake sale on Friday 28th February 2014. Over the years the parents of the school have been working hard to organise events such as this and to collect money. They have collected a lot of money and your child is benefiting for the things that have been bought as a result. Therefor, this year, we are asking you to help out. There are only two parents names written on the volunteer list on my door at this stage. I understand you are busy/working but if at all possible put your name on the list and help us! I am looking forward to seeing a full list on Friday! :)
Go raibh míle maith agaibh,
Múinteoir Michelle