Tuesday, 11 February 2014

Tuistí go léir ó rang 2 go rang 5 / All parents from 2nd to 5th class

A thuismitheoirí,
Fé mar is eol daoibh beidh Céad Comaoineach na bliana seo ar siúl ar an Sathairn an 24ú Bealtaine 2014.
Rinne an Bord Bainistíochta cinne 3 bliana ó shin go gcaitheadh na buachaillí an éide scoile le bléasar scoile agus go mbeadh rogha ag na cailíní éide scoile nó gúna Comaoineach a caitheamh.
Tá tuismitheoirí na mbuachaillí ag iarraidh éadaí na mbuachaillí a shocrú agus táim ag ceapadh go gcaithfidh go bhfuil na bléasair a caitheann na buachaillí ag roinnt teaglaigh sa bhaile agaibh. B'fhiú ceist a cur ar na tuistí an mbeadh suim acu iad a dhíol nó athchursáil a dhéanamh orthu.
Muna bhfuil siad ar fáil nó má tá fonn oraibh bhur gcinn féin nua a fháil is féidir iad a fháil i Marks and Spencer ar tuairim is €25.00. Is féidir libh iad a thabhairt go 4orm i gCarraig Uí Leighin chun an suathantas a fháilt air ar €5.00. Nó is féidir suathantas a cheannach ó Hilda san oifig. Tá roinnt aici ach níl mórán.
Rinneamar iarracht bléasúr scoile a fháilt ó 4orm ach bhíodar a bhfad ró-dhaor. Aon rud atá ar siúl againn is ea an slí is eacnamaí.
Dear parents,
As you know this year's First Holy Communion is on Saturday the 24th May 2014. 
The Board of Management decided three years ago that the boys should wear their school uniform with a blazer and that the girls could wear either their uniform or the traditional Communion dress.
The parents of the boys are trying to organise the boys blazers and I am thinking that there have to be some at home in your households. It would be worth asking the parents if they were interested in selling or recycling them.
If they are not available or if you wish to buy your own new ones, they can be bought at Marks and Spencer at approx. €25. You can give them to 4orm in Carrigaline to put crests on them for €5.00. Or you can buy a crest from Hilda in the office. She has some but not many.
We tried to get a school blazer from 4orm but they were far too expensive. We do everything in the most economical way possible.