Friday, 28 March 2014

Gaeilgeoirí na Seachtaine 28 – Márta - 2014

Féach ar Seo !


Gaeilgeoirí na Seachtaine

28 – Márta - 2014

Iarbhuaiteoirí / Previous Winners

An Corfhéile


Chun rá a le tuistí na páistí sa Chóir - Beidh siad ag dul go Corcaigh agus ag teacht thar nais go dtí an scoil arís sa bhus i ndiaidh an comórtas Chorfhéile ar an 3ú Aibreán 2014.

Just to let parents of the children in the choir know that the children will be going to Cork and returning to the school again by bus after the Corfhéile competition on the 3rd April 2014

Wednesday, 26 March 2014

Go n-éirí leat a Holly!


Bhuaigh Holly Ní Dhoinnléibhe ó Rang 5 comórtas litriú ar scoil agus beidh sí ag glacadh pairt san "Easons Spelling Bee" ar son Gaelscoil Chionn tSáile amárach an Déardaoin 27ú Márta 2014. Maith thú agus go n-éirí leat a Holly!

Holly Ní Dhoinnléibhe in Fifth Class won our school Spelling Bee and will be going on to represent the Gaelscoil in the "Easons Spelling Bee" tomorrow Thursday 27th March 2014. Well done and good luck Holly!

Tuistí páistí sa Chóir / Parents of children in the choirA thuismitheoirí,
Beimid ag glacadh páirt i gCór Fhéile na Scol ar an 03/04/2014. Beidh bus ag fágáil an scoil ar 6.00 i.n. mar beidh orainn a bheith i Halla na gCathrach ar 7 i.n. Tá costas €5 ar an mbus. Más mian le do pháiste a bheith páirteach ba cheart duit an fhoirm seo atá sa mhála scoile inniu a líonadh isteach agus €5 a íoc roimh deireadh na seachtaine.
Mise le meas,
Alma Ní Riain
Dear parents,
We will be  p in ‘Cór Fhéile na Scol’. A bus leaving the school at 6p.m 03/04/2014. as we have to be in the City Hall by 7p.m. There is a €5 charge on the bus. If you wish for your child to participate, please fill in the form in the schoolbag today and return to the school with €5 before the end of the week.
Kind regards,
Alma

Tuesday, 25 March 2014

Rince / Irish Dancing

Tá ranganna rince Gaelach ag tosnú sa scoil amarach Dé Céadaoin an 26ú Márta 2014. 5 rang a bheidh i gceist.
Irish dancing lessons are starting tomorrow Wednesday the 26th of March 2014. They will run for 5 weeks. Táimid ag súil go mór leo! 

Monday, 24 March 2014

Féach ar Chlara!

Greetings from Google!

Tuismitheoirí Rang 1 / Parents of 1st Class


Rang 1 Parents

 

As you are probably aware it is the Parents of Rang 1 who organise the Communion Party each year,  this year it takes place on Saturday 24th of May 2014.

 

We will be asking that every parent who has a child making their communion next year to help in some way. There are lots of people needed to help on the day / help set up the night before / help clean up when the party is over.

 

For the moment we are looking for 2 volunteers from Rang 1 to lead the party organisation.

 

If you would like to volunteer to lead the organising, please text Grace on 087 9788132

 

Remember it will be your turn next yearJ

 

Thanks

Grace and Carol

Rang 2 Communion Reps.

Friday, 21 March 2014

Gaeilgeoirí na Seachtaine 21– Márta - 2014

Féach ar Seo !

Gaeilgeoirí na Seachtaine
21 – Márta - 2014

Iarbhuaiteoirí / Previous Winners

Rang Céad Comaoineacha: / First Holy Communion Class:


Aifreann "Déanaigí é seo i gcuimhne Ormsa"
An Satharn seo, 22.03.'14, ag a 6.30 i.n.
"Do this in Memory" mass this Saturday, 22.03.'14 at 6.30 p.m.

Siobhán

Progress on Kinsale Gaelscoil Welcomed | West Cork Times

http://westcorktimes.com/home/progress-on-kinsale-gaelscoil-welcomed/
"LABOUR TD for Cork South-West Michael McCarthy and local Councillor Tomás O’Brien have welcomed notification from the Department of Education of plans to provide a new school building for Gaelscoil Chionn tSáile, Kinsale, Co. Cork.

The Minister for Education has confirmed that the Department of Education has recently commenced the process of identifying and acquiring a suitable permanent site for Gaelscoil Chionn tSáile.

“I welcome this development as a positive step forward for the parents, staff and children of this school. While the project is still in its very early days, I will continue to liaise with my colleague Minister Ruairi Quinn on the matter and ensure that these plans are given appropriate attention and focus amid the very limited financial outlook. The Department’s latest response on this is promising and I look forward to the matter progressing.” "

Tuesday, 18 March 2014

Campa na Cásca
CAMPA NA CÁSCA/ EASTER CAMP.

Cathain: 14ú-17ú Aibreán 2014, ó 9.00-14.00 (4 day Easter Camp, 9am to 2pm)

Cén áit: Gaelscoil Chionn tSáile.

Costas: €50 páiste amháin, €90 beirt ón gclann chéanna, €125 triúr ón gclann chéanna.

Ealaín, Spóirt, Dramaíocht, bácáil, Tóir uibheacha, bac-chúrsa, cluichí. Beidh spraoi agus craic againn! Tá dhá chatagóir i gceist, sóisearach (Naíonáin agus Rang a 1) agus sinsearach (Ranganna a 2 go dtí a 5.)
Art, Sport, Drama, Baking, Easter Egg Hunt, Obstacle Course, Games. It will be a fun filled children’s camp as Gaeilge! Two categories- Junior (Infants to 1st) and Senior (2nd to 5th.)

Places are limited. Teir i dteagmháil liom at campanacasca@gmail.com 

Go raibh maith agaibh.
Siobhán Ní Núnáin.

Sunday, 16 March 2014

Mórshiúl Lá 'le Pádraig

Beidh an scoil ag glacadh páirt i Morshiúl Lá 'le Pádraig fé mar is eol daoibh amárach 17/03/'14. Caithfimid bualadh ag 'the Glen' ag 3.15 le tosnú ag 4. Uimhir ár ngrúpa is ea 32. Ba cheart dos na páistí eadaí glasa a chaitheamh agus pé suathantais/hataí bratacha atá acu.

The school will be taking part in the St. Patrick's Day parade this year on Monday March 17th '14. We will have to be at 'The Glen' (at the hospital side) at 3.15p.m. for a 4 p.m start. We are number 32 in the parade. The children should wear green for the parade and whatever hats/ badges flags etc they have. 

Friday, 14 March 2014

Gaeilgeoirí na Seachtaine 14 – Márta - 2014

Féach ar Seo !

Gaeilgeoirí na Seachtaine
14 – Márta - 2014

Iarbhuaiteoirí / Previous Winners

Ceistneoir faoin éide scoile/ Questionnaire on school uniform

Tá athrú ag teacht ar cá mbeidh an éide scoile ar fáil. Buíochas mór le Dia! Beidh gach rud seachas na bríste agus an gúna ar fáil ó 4orm i gCarraig Uí Leighin. Beidh seirbhís seachadha go dtí an scoil acu muna n-oireann sé daoibh dul ann. Beidh sibh in ann dul ann chun rudaí a cheannach agus a ordú nó ordú a cur ar líne.

Is dóigh liom go naontaíonn gach éinne go bhfuil éide scoile fíor dheas againn i nGaelscoil Chionn tSáile. Chuireadh alán smaoineamh, taighde agus obair isteach ann ag ár gcéad coiste na dtuismitheoirí nuair a d’osclaíomar ar dtús agus deineadh an t-uafás oibre chun na hearraí éagsúla a fháil ar an bpraghas is lú agus ab fhéidir. Is de bharr an sár-iarracht sin go bhfuil éide scoile chomh alainn againn! Bíonn daoine i gcónaí ag caint fúinn nuair a théimid amach agus ag rá cé chomh deas is a fhéachann ár bpáistí inti.

Bímid de shíor ag iarraidh caighdeán, costas agus infhaighteacht an éide scoile a fheabhsú agus le cúnamh Dé beidh 4orm in ann freastal ar ár riachtanaisí.

Ta alán caint faoi éide scoile ar na meáin faoi láithir. Tá alán caint faoi tromaíocht chomh maith. Is dóigh liom gur chóir dúinn gach rud gur féidir linn a dhéanamh chun ár leanaí a chosaint ó thromaíocht. Sin an cúis is laidre b’fhéidir go bhfuil sé tabhachtach éide scoile cruinn a bheith i ngach rang –na hárdranganna ach go háirithe. Teastaíonn uaim gach seans a bhaint do pháistí a bheith ag cur isteach ar pháistí eile –ma tá an éide scoile ceanann céanna ar na páistí ar fad ní féidir comórtais a bheith eatarthu mar gheall ar lipéidí costasacha nó go mór i mbéal an phobal. 

 

Ta foirm á sheoladh amach sna málaí scoile inniú.

Líon isteach an fhoirm agus seol isteach roimh an gCéadaoin an 19ú Márta 2014.

 

There’s a change in where the uniform can be bought –Thank heavens I hear you say! Every item with the exception of the trousers and pinafore can be purchased from 4orm.ie -online or from their premises in Carrigaline. They will even deliver to the school if you can’t go to collect them.

I think everyone agrees that we have a lovely uniform in Gaelscoil Chionn tSáile. Alot of effort and work went into it from day 1 and the quality is super. A huge amount of negotiation secured a very high quality uniform at a comparatively low price –lower quality items can be got at a cheaper price but would have to be replaced more regularly. People always comment on how lovely our uniform is whenever we go out on trips etc.

We are continuously trying to improve the price whilst maintaining the quality. We have tried to make the uniform more easily available and I think 4orm may be the answer to our needs.

There’s a lot of talk in the media about uniforms etc in the last few months. There has also been a lot of talk about bullying. I believe it is our duty to try to protect our children from this scourge in whatever way we can. This is the strongest argument for having a strict uniform for every class but for older classes especially. I want to eliminate the opportunity for some children to annoy other children about having “cool” clothes or expensive labeled clothing. If every child has the exact uniform as described on the site there can be no competition between them or pressure on parents to buy certain items.

There is a form for every household in their bags today.

Please complete and return the form no later than Wednesday 19th March 2014. 

Thursday, 13 March 2014

Lá spraoi do Sheachtain na Gaeilge Fun day for Sna G

Beidh na paistí ag ithe bricfeasta ar scoil amárach an 14/03/'14. Tóg leo babhla, spúnóg agus pé abhair a thaithníonn leo! Eadaí glasa d'ár mhórshiúl Lá 'le Pádraig amárach (14/03/'14) chomh maith! 

The children will be having a fun day in school tomorrow (14/03/'14) for Seachtain na Gaeilge so we will be having breakfast together and they may wear green clothes for our own St Patrick's day parade. They will need to bring their own bowl, spoon and whatever cereal they like. We will supply the milk.

Ceistneoir/ Questionnaire

Beidh cóipeanna crua ag dul abhaile amárach an 14/03/'14.
Hard copies of this questionnaire will be sent home tomorrow 14/03/'14

Tuistí Rang 2 - Céad Chomaoineach / Parents of 2nd Class - First Holy Communion


We are looking at the idea of having a photographer in the school on the day of the Holy Communion and possibly at the church for a group photograph.  We have contacted a photographer and he is available on May 24th, 2014, so we have provisionally booked him.  He will email on his cost, packages  etc. over the coming days and we will forward this on to all parents.  
Could anyone who is interested please email Carol on carolnyhan@hotmail.com so that we can get an idea of numbers and then we can look at booking time slots for families. 
He is available to be at the school for photos before the Holy Communion also if any families would like to avail of his services but may not have time afterwards.
He possibly wont get his costings to us until after the weekend so hopefully it will be sent out Monday at latest.
 
Regards
Carol and Grace

Tuesday, 11 March 2014

Féile Drámaíochta Chorcaí 2014

Tá dáta don Fhéile Drámaíochta athraithe do Rang a 1 (Rang Múinteoir Siobhán). Beidh an dráma 'Labhraí Loingseach' ar siúl maidin Déardaoin, 13ú lá de mhí Márta 2014 (13/03/2014) ag a 10 a chlog i nGaelscoil Uí Dhrisceoil, Gleann Maighir. Beidh ar na páistí teacht ar scoil in am, ag a leath uair tar éis a hocht mar beidh an bus ag fágaint na scoile díreach ag a 8.50am chun iad a thabhairt ann! Bí cinnte go bhfuil na héide drámaíochta orthu le bhur dtola agus iad ag teacht ar scoil. Beidh siad thar nais roimh a 11.30am. Tá fáilte roimh aon tuismitheoir a dteastaíonn uatha tacaíocht a thabhairt dóibh a bheith ann.


The date for Féile Drámaíochta has been changed for 1st class (Rang Múinteoir Siobhán). The play 'Labhraí Loingseach' will now be on Thursday morning, 13th of March 2014 (13/03/2014) at 10a.m. in Gaelscoil Uí Dhrisceoil, Glanmire. The children need to come to school on time for 8.30am as the bus taking them to the competition will be leaving at 8.50am exactly! Please ensure that the children are wearing their costumes upon arriving at school. We hope to be back before 11.30a.m. Any parents wishing to attend the competition to support the children are more than welcome.


Míle buíochas,
Múinteoir Ciara

Traenáil iománaíochta Foireann Sciath na Scol

Beidh foireann iománaíochta Sciath na Scol ag traenáil tar éis am scoile ar an Déardaoin (13 / 03 / 2014) óna 2.30 - 3.30pm. Tabhair bhur gclogaid agus bhur camáin libh má thá siad agaibh. 

The Sciath na Scol hurling panel will have training after school on Thursday (13/03/2014) from 2.30-3.30pm. Bring your hurleys and helmets with you, if you have them. 

Lá Fhéile Padraig

Dé hAoine an 14ú Márta '14 beidh cead ag na páistí éadaí glasa i gcóir Lá Fhéile Pádraig. Beidh lá mór Ghaelach againn chun seachtain na Gaeilge a cheiliúradh!

Beidh an scoil ag glacadh páirt i Mórshiúl Lá Fhéile Pádraig i mbliana. Beidh orainn bheith ag an 'Glen' (taobh an t-ospidéil) ar a 3.15 p.m. i gcóir tosnú an pharád ar a 4.00. Is é an áit againn sa pharád againn ná 32. Ó thaobh Sláinte agus Sábháilte de, d'iarrtar orainn an méid is liú tuistí bheith ag siúl leis na bpáistí sa pharád. 
Tuigim go hiomlán go mbíonn pleananna éagsúla déanta ag daoine don deireadh seachtaine fada ach ba mhaith liom tuairim a bheith agam de cé mhéid a bheith in ann glacadh páirt. Más dóigh leat go mbeidh tú in ann, an bhfeadfá an fhoirm i mala scoile do pháiste a líonadh isteach le bhur dtola. 
An lá a bheidh i gceist ann! Táim féin ag tnúth go mór leis.


On Friday 14th March ‘14 the children can dress up in green for St. Patrick's Day.

The school will be taking part in the St. Patrick's Day parade this year on Monday March 17th ‘14. We will have to be at ‘The Glen’ (at the hospital side) at 3.15p.m. for a 4 p.m kick off. We are number 32 in the parade.
I totally understand that people have their various plans for the weekend but I would like to have an idea of how many will be taking part.

If you think you will be able to attend, could you put a tick on the form in your child's schoolbag today  and send it back to the school please. It will be a great day!  I am really looking forward to it myself!

Monday, 10 March 2014

Rith 2014

A thuismitheoirí!
Bhí lá deas againn sa chathair (07/03/'14) in aineoin roinnt rudaí a thit amach agus táim lan-cinnte de gur bhain na páistí árd-taitneamh as an ocáid. Chuireadh ar an eolas mé inniú go mbeidh griangrafanna le feiscint ar an ECHO dos na páistí a bhí ag rith. Ní dúradh liom cén lá ach b'fheidir go gcoiméadfaidh sibh súil amach dóibh! Chonaic me go leoir tuistí ag tógaint griangrafanna dos na páistí. Ba bhreá liom dá bhféadfadh sibh roinnt a sheoladh chugainn i bhfoirm ríomhphoist le bhur dtola.

Dear parents!
As you all know we had a great day in the city last Friday (07/03/'14) despite afew mishaps in the organisation of the event and I'm certain the children enjoyed themselves immensely. Gael-taca contacted me today to let me know that there will be photos in the Echo of the event. They didn't say which day but we might keep an eye out for them in the next few days! Also if parents have nice photos we'd love if you could email some into the school.

Scór na bPáistí!


Chomhgháirdeas MÓR le cailíní Rang 4 a ghlac páirt i Scór na bPáistí an mhí seo chaite agus arís an Sathairn seo chaite (08/03/'14) D'éirígh leo an dara ait a bhaint amach sa chomórtas! Ní hamháin sin ach chumadar an dráma in éineacht lena múinteoir, Múinteoir Siobhán Ní Bhruacháin. Maith iad! Gaelscoil Chionn tSáile abú ARÍS!

A big congratulations again to the 4th class girls who participated in Scór na bPáistí last month and again last Saturday night (08/03/'14) They succeeded in winning second place in the competition! Not only should we be proud of their acting abilities but they also helped their teacher Múinteoir Siobhán Ní Bhruacháin write the play! Very well done to them! Gaelscoil Chionn tSáile abú again!


Friday, 7 March 2014

Gaeilgeoirí na Seachtaine 07 – Márta - 2014

Féach ar Seo !

Gaeilgeoirí na Seachtaine
07 – Márta - 2014

PS: Doodle 4 Google voting closes Monday, 10th March, 2014 so if you of your family and friends have not already please vote every day for Clara.  The winner will see his or her artwork on the Google Ireland homepage, receive a €5,000 college scholarship and a €10,000 technology grant the school as well as a Chromebook for themselves and their teacher.

Click here to cast your vote today and then tweet, email or Facebook share the link so all your friends and family can also vote.  Comórtas Ealaíne Lá 'le Pádraig


Chomhghairdeas abhalmhór le buaiteoirí an chomórtais ealaíne Lá 'le Pádraig!
D'éirigh le Éimhear Nic Sheoin ó Rang 1, Ellen Ní Chruallaíoch ó Rang 2 agus Clara Ní Chathail ó Rang 2 duaiseanna a bhuachaint sa chomórtas san.
Beidh a gcuid pictiúirí le feiscint san oifig turasóireachta sa bhaile mór. Chomhghairdeas leo!
Ná dearmadaigí an vótáil ar Doodle for Google chomh maith! Níl ach cúpla lá fágtha anois!
A huge congratulations to the winners of the St. Patrick's Day art competition!
Eimher Nic Sheoin from 1st Class, Ellen Ní Chruallaíoch from 2nd Class and Clara Ní Chathail from 2nd Class succeeded in winning prizes in this competition.
Their pictures will be on display in the Tourist Office in town. Congratulations to them!
Don't forget the voting for Doodle for Google also! There are only a few days left now!

Thursday, 6 March 2014

Meabhrúcháin - Luchleasa Bhunscoileanna Chorcaí / Cork City Sports - TICÉIDÍ - REMINDERAmárach (Dé hAoine 07.03.'14) an sprios-dáta dosna ticéid seo a thabhairt isteach leis an t-eargead le bhur dtola
Tomorrow is the deadline for bringing in these ticket stubbs and money, please.

ATHRÚ AR AMANNTA RITH 2014 / Change of time for Rith 2014


A thuismitheoirí,

Táimíd go léir ag tnúth go mór le Rith 2014 amárach, 07.03.2014! Seo a leanas an clér-ama atá againn.
10.45 - Bus ag fágaint na scoile

11.30 - An cathair / Cé Sheoirse a shroiceant
11.50 - Tús an Rith 2014 Gaelchultúr
12.15 - Críoch an Rith (dúinn)
12.30 - Bualadh ag Opera House
13.00 - Bus thar nais go Chionn tSáile
13.45 - Naí ranganna le bailiú ón scoil
14.30 - Ranganna 1-5 le bailiú ón scoil

Ní amannta cruinn na hamannta thuas. Déanfar gach iarracht claoí leis na hamannta san áfach.

Chun go mbeidh eagar ceart ar gach rud, teastaíonn uainn go bhfanfaidh an grúpa le chéile don ócáid ar fad. Mar sin beimíd go léir ag dul go dtí an Opera House le chéile sa chathair. Má tá fonn ar tuismitheoirí a bpáistí a bhailiú sa chathair beidh cead acu iad a thógaint ag an am san ach ní roimhe sin le bhur dtola. Caithfidh na múinteoirí a bheith in ann aire a thabhairt dos na páistí gan a bheith ag iarraidh smaoineamh ar shocraithe aonair. Mar sin téir go dtí an Opera House agus nuair atá na páistí ina línte agus comhraithe ag na múinteoirí beidh cead scaoileadh leo ansan. Ach an rud is fearr, is dócha, ná iad a bhailiú ón scoil.
Ba mhaith liom mórbhuíochas na scoile a gabháil le "Dukes", tuismitheoirí le Cáit-linn sna Naíonáin Bheaga atá chun buidéal uisce agus cáca beag (muffin) a cur ar fáil dos na páistí ar fad. Táid thar a bheith flaithiúlach. Go raibh maith agaibh.
Tá bileog eolais á cur abhaile sna málaí scoile inniú faoi tiomáint-roinnte. Tá eaolas air faoi síobanna a roinnt do amárach.

Dear parents,

We are all really looking forward to Rith 2014 tomorrow, 07.03.2014! Following is the time-table that we have.

10.45 - Bus leaving the school
11.30 - Arrive at George's Quay in the city.
11.50 - Start of Rith 2014 Gaelchultúr
12.15 - End of the Rith (for us)
12.30 - Meeting at the Opera House
13.00 - Bus back to Kinsale
13.45 - Infant Classes to be collected at school
14.30 - 1st to 5th Classes to be collected at school.

That's a rough estimate of the timetable. We will try to adhere to those times but if we are delayed I apologise in advance. To ensure we are organised the group needs to stay together for the duration of the event. When we are finished running we will walk - as a group - to the space outside the Opera House to have a little bun and water. If parents need to take their children, they may do so after the teachers have taken a full head count and all children are accounted for, but not before. Please respect that the teachers need to look after the whole group and cannot be expected to remember individual requests. The best option is to collect from the school but I do understand people have other commitments and there'll be no problem accommodating these after the head count.
I'd like to take this opportunity to thank 2Dukes Coffee", Cáit-linn in Junior Infants' parents who will kindly provide a bottle of water and a small treat for all our little athletes! Their generosity will be greatly appreciated by all I've no doubt! Our thanks again.
A leaflet is being sent home today in the school bags about car-pooling for tomorrow's event.

Gaelscoil Chionn tSáile abú!

Wednesday, 5 March 2014

Tráth na gCeist Rang 5

A chairde, 
Tá brón orm a bheith chomh mall leis seo ach teastaíonn uaim maith sibh mór a rá leis an bhfoireann Tráth na gCeist a d'freastal ar an gcomórtas Comhair Creidmheasa in Óstán Rochestown an Domhnach seo chaite. D'eirigh go hiontach ar fad leo agus táim an-bhródúil astu. Maith sibh Amelia Colbard, Fionn Ó Briain, Diarmuid Ó Cochláin agus Conchúr Ó hEathaírn as ucht dul chomh fada ar aghaidh i gcoinne foirne ó ranganna níos sinne ná iad. I bhfad níos tabhachtaí ná duaiseanna a bhuachaint áfach is feidir leo a bheith an-bhródúil as a n-iompar ar an lá. Maith iad! Gaelscoil Chionn tSáile abú!

Dear Parents,
My apologies for the delay in posting this but I want to congratulate the team that represented the school on Sunday 2nd March 2014 in the Credit Union Quiz that was held in the Rochestown Park Hotel. They got on very well altogether, coming in 4th place (out of many schools) with a score of 65/72 and I'm so proud of them. Very well done to Amelia, Fionn, Diarmuid agus Conchúr from 5th class for even getting as far as they did against 6th class teams! More important than winning prizes however is their behaviour on the day when representing our school: They should be very proud of themselves. Well done to them. Gaelscoil Chionn tSáile abú!

Féile Dhrámaíochta Chorcaí (Rang a 1)

Comhghairdeas mór le páistí Rang a 1 a n-éirigh leo áit a bhaint amach i bhFéile Chorcaí 2014 lena ndráma 'Labhraí Loingseach'. Bhí an cigire an tógtha leo agus dúirt sé go raibh caighdeán árd acu. Maith sibh a pháistí!!

Rachaidh siad ar aghaidh go dtí an chéad bhabhta eile a bheith ar siúl ar an 15ú lá de mhí Márta 2014 i nGaelscoil Uí Dhrisceoil. Níl an t-am faighte againn go fóil. Beidh ar na tuismitheoirí na páistí a thabhairt ann.

A huge congratulations to the first class children who secured a place today in 'Féile Chorcaí 2014' with their play 'Labhraí Loingseach'. The inspector was very taken with them and commended the high standard they had achieved. Well done!!!
They will continue on to the next round on the 15th of March 2014 which will be held in Gaelscoil Uí Dhrisceoil. We have not yet received a time but will let you know as soon as we do. Parents will be required to bring the children there on the day.

Go raibh maith agaibh,
Múinteoir Ciara

Blitz Camógaíochta Rang a 4

Comhghairdeas le cailíní R4 a bhuaigh a blitz camógaíochta. Beidh siad ag dul ar aghaidh go dtí an chéad babhta eile ar an Luan, an 10ú lá de mhí Márta in Ath an Mhaide. Imreoidh siad ag a 10.30 ar maidin má thá suim ag éinne teacht chun tacaíocht a thabhairt dóibh. Tá síobanna eagraithe againn dóibh agus tiocfaidh siad ar ais ar scoil chomh luath is atá na cluichí thart.

Maith sibh cailíní!!! Go n-éirí libh!

Múinteoir Ciara


Congratulations to the fourth class girls who managed to top their indoor camogie blitz last week. They will continue to the semi finals which will be held in Riverstick, Monday,10th of March 2014. Their match begins at 10.30 am should any parent wish to support they are more than welcome to come along. Lifts have been organised for them and they will return to school as soon as their matches are over. 

Well done girls! 

Blitz Iománaíochta R4

Beidh blitz iománaíochta R4 ar siúl ar an Aoine, an 7ú lá de mhí Márta 2014 in Áth an Mhaide. Tá síobanna eagraithe againn dóibh agus rachfaidh siad ar aghaidh go dtí Rith Chorcaí ina dhiadh. Tiocfaidh siad abhaile ar an mbus leis an scoil.

Fourth class boys will take part in a hurling Blitz in Riverstick Friday morning, the 7th of March 2014. Lifts have been organised for them. They will continue to the city for Rith Chorcaí after their blitz and come home with the school on the buses.

Múinteoir Ciara

Traenáil Iománaíochta R4 & R5

Beidh traenáil iománaíochta ar siúl tar éis am scoile, Déardaoin, an 6ú lá de mhí Márta 2014 óna 2.30 um thráthnóna go dtí 3.30. Tá fáilte roimh gach páiste i Rang a 4 agus Rang a 5 ina bhfuil suim acu a bheith ar an bhfoireann iománaiochta na scoile ar son Sciath na Scol. Ní bheidh gach duine á phiocadh againn an uair seo mar ní bheidh ach cead ag deichniúr a bheith ag imirt ar an bpáirc. Beidh seans eile ag na daoine sin an bhliain seo chughainn.

Go raibh maith agaibh,
Múinteoir Ciara


There will be hurling training tomorrow after school from 2.30pm - 3.30 pm, Thursday, 6th of March 2014. All children in fourth and fifth class interested in being selected for the Sciath na Scol hurling panel are welcome to attend. Not everyone will be successful in making the panel as places are limited.They will have their chance again next year.

Sa bhosca 'Caillte agus Faighte'/In the 'Lost and Found'
Tuesday, 4 March 2014

Leabharlann Scoile / School Library


A thuismitheoirí,

Tá sé i gceist againn leabharlann scoile/cúinne léitheoireachta a thosnú sa seomra ranga nua. Cuirfidh sé seo le cumais léitheoireacht na bpáistí ar fad agus leis an taitneamh a bhaineann siad as leabhair agus léitheoireacht. Ba mhaith linn a bheith in ann áit deas speagúil a chur ar fáil dos na páistí inár féidir leo leabhar ficsean agus neamhficsean (as Gaeilge agus as Béarla) a léamh agus a thógáil ar iasacht.

Chun tús a chur le seo, táimid ag iarradh oraibh aon leabhair atá sa bhaile agaibh, atá léite ag bhur bpáistí agus go bhfuil siad críochnaithe leo a thabhairt isteach don leabharlann.

Is féidir libh iad a sheoladh isteach le bhur páistí nó iad a thabhairt isteach go Hilda san oifig.

Go raibh míle maith agaibh.

Dear Parents,

We are planning to start a school library/reading corner in our new classroom. This would have huge benefits for the children in every class, both adding to the enjoyment that the children get from books at school and also boosting their literacy skills at the same time. We want to be able to provide a pleasurable and inspiring reading environment that each class will look forward to visiting and be able to both read and borrow fiction and non fiction books in English and Irish.

You can help us with our library by donating any books that your children have read and are finished with. All donations will be gratefully accepted.

Thank you all for your support.

R2 - Cleachtadh don Chéad Fhaoistin / 2nd Class - First Confession Practice


Tá cleachtadh don Chéad Fhaoisin againn amárach agus ar an Aoine sa tséipéal. In ionad teacht ar scoil ar a 8.50 maidin amárach agus maidin Dé hAoine, tóg do phaiste go dtí an séipéal le bhur dtola. Más féidir libh síob a thabhairt do 3/4 pháiste ar 9.45 ón séipéal go dtí na scoile ar na maidine san, téir i dteagbháil le Grace 087 9788132. Bheimís an-bhuíoch daoibh.
We have First Confession practice tomorrow (05.03.2014) and Friday (07.03.2014) morning at the Parish Church. Instead of bringing the children to school tomorrow and Friday morning, please take your child to the Parish church. If you can give a lift from the church back to school on any or both of these mornings, please contact Grace at 087 9788132. We would be very grateful to you for this.

Luchleasa Bhunscoileanna Chorcaí / Cork City Sports - TICÉIDÍ


Chun páirt a glacadh sa chomórtas Luchleasa Bhunscoileanna Chorcaí caithfidh gach scoil líon áirithe ticéidí a dhíol  ag braith ar na huimhreacha sa scoil. Táid á sheoladh abhaile inniu go dtí na teaghlaigh ar fad.Tá gach teaglach ag fáilt 1 nó 2 thicéid. (Tá sé deacair an méid ticéad atá againn a roinnt) Tá costas €2 an ticéid orthu. Seol isteach na stubbs agus an t-airgead an tseachtain seo (nb) le bhur dtola. (Roimh an Aoine 07.03.'14)

To take part in Cork City Sports every school has to sell a certain number of tickets depending on the numbers in the school. They are being sent home today (04.03.2013) to all the households.Every household is getting 1 or 2 tickets (It is difficult to distribute evenly the number of tickets we were given). The tickets are €2. Send in the stubbs and the money before this Friday (nb), please. (Before Friday 07/03/'14)

Monday, 3 March 2014

Lá Náisiúnta na Leabhair / National Book Day


Déardaoin 06.03.2014 Lá Náisiúnta na Leabhair. Chun é a chomoradh i gceart táim ag tabhairt cead dos na páistí an leabhar is fearr leo a thabhairt ar an lá. Beidh am faoi leith tugtha dóibh chun iad a léamh.

Thursday, 06.03.’14,  is World Book Day!  To mark it properly I am giving the children permission to bring in their favourite book to school on Thursday. There will be time allocated to read them.

Pancóga amárach! / Pancakes tomorrow!Beidh pancóga againn ar scoil amárach 04.03.2014! Má tá aileirge áirithe ag do pháiste seol a mheascáin speisialta isteach leo.

We will have pancakes in school tomorrow 04.03.2014! If your child has any allergy to milk etc., send a personalized mixture with them to school.


Ranganna Gaeilge do thuismitheoirí / Irish Classes for parents

Tá suim ag cúpla tuismitheoir i bhfreastal ar ranganna gaeilge an téarma seo. Ma theastaíonn ó aon tuismitheoir freastal orthu ar an Luan ar feadh 6 seachtaine le Múinteoir Ciara, cuir glaoch ar Hilde san oifig chomh tapaidh agus is féidir roimh an Aoine (7.03.2014).
A few parents are interested in taking Irish Irish classes this term. If any other parents are interested in taking them on Mondays for 6 weeks with Múinteoir Ciara, contact Hilda in the office as soon as possible before this Friday (07.03.2014)