Friday, 28 March 2014

An Corfhéile


Chun rá a le tuistí na páistí sa Chóir - Beidh siad ag dul go Corcaigh agus ag teacht thar nais go dtí an scoil arís sa bhus i ndiaidh an comórtas Chorfhéile ar an 3ú Aibreán 2014.

Just to let parents of the children in the choir know that the children will be going to Cork and returning to the school again by bus after the Corfhéile competition on the 3rd April 2014