Friday, 14 March 2014

Ceistneoir faoin éide scoile/ Questionnaire on school uniform

Tá athrú ag teacht ar cá mbeidh an éide scoile ar fáil. Buíochas mór le Dia! Beidh gach rud seachas na bríste agus an gúna ar fáil ó 4orm i gCarraig Uí Leighin. Beidh seirbhís seachadha go dtí an scoil acu muna n-oireann sé daoibh dul ann. Beidh sibh in ann dul ann chun rudaí a cheannach agus a ordú nó ordú a cur ar líne.

Is dóigh liom go naontaíonn gach éinne go bhfuil éide scoile fíor dheas againn i nGaelscoil Chionn tSáile. Chuireadh alán smaoineamh, taighde agus obair isteach ann ag ár gcéad coiste na dtuismitheoirí nuair a d’osclaíomar ar dtús agus deineadh an t-uafás oibre chun na hearraí éagsúla a fháil ar an bpraghas is lú agus ab fhéidir. Is de bharr an sár-iarracht sin go bhfuil éide scoile chomh alainn againn! Bíonn daoine i gcónaí ag caint fúinn nuair a théimid amach agus ag rá cé chomh deas is a fhéachann ár bpáistí inti.

Bímid de shíor ag iarraidh caighdeán, costas agus infhaighteacht an éide scoile a fheabhsú agus le cúnamh Dé beidh 4orm in ann freastal ar ár riachtanaisí.

Ta alán caint faoi éide scoile ar na meáin faoi láithir. Tá alán caint faoi tromaíocht chomh maith. Is dóigh liom gur chóir dúinn gach rud gur féidir linn a dhéanamh chun ár leanaí a chosaint ó thromaíocht. Sin an cúis is laidre b’fhéidir go bhfuil sé tabhachtach éide scoile cruinn a bheith i ngach rang –na hárdranganna ach go háirithe. Teastaíonn uaim gach seans a bhaint do pháistí a bheith ag cur isteach ar pháistí eile –ma tá an éide scoile ceanann céanna ar na páistí ar fad ní féidir comórtais a bheith eatarthu mar gheall ar lipéidí costasacha nó go mór i mbéal an phobal. 

 

Ta foirm á sheoladh amach sna málaí scoile inniú.

Líon isteach an fhoirm agus seol isteach roimh an gCéadaoin an 19ú Márta 2014.

 

There’s a change in where the uniform can be bought –Thank heavens I hear you say! Every item with the exception of the trousers and pinafore can be purchased from 4orm.ie -online or from their premises in Carrigaline. They will even deliver to the school if you can’t go to collect them.

I think everyone agrees that we have a lovely uniform in Gaelscoil Chionn tSáile. Alot of effort and work went into it from day 1 and the quality is super. A huge amount of negotiation secured a very high quality uniform at a comparatively low price –lower quality items can be got at a cheaper price but would have to be replaced more regularly. People always comment on how lovely our uniform is whenever we go out on trips etc.

We are continuously trying to improve the price whilst maintaining the quality. We have tried to make the uniform more easily available and I think 4orm may be the answer to our needs.

There’s a lot of talk in the media about uniforms etc in the last few months. There has also been a lot of talk about bullying. I believe it is our duty to try to protect our children from this scourge in whatever way we can. This is the strongest argument for having a strict uniform for every class but for older classes especially. I want to eliminate the opportunity for some children to annoy other children about having “cool” clothes or expensive labeled clothing. If every child has the exact uniform as described on the site there can be no competition between them or pressure on parents to buy certain items.

There is a form for every household in their bags today.

Please complete and return the form no later than Wednesday 19th March 2014.