Monday, 3 March 2014

Lá Náisiúnta na Leabhair / National Book Day


Déardaoin 06.03.2014 Lá Náisiúnta na Leabhair. Chun é a chomoradh i gceart táim ag tabhairt cead dos na páistí an leabhar is fearr leo a thabhairt ar an lá. Beidh am faoi leith tugtha dóibh chun iad a léamh.

Thursday, 06.03.’14,  is World Book Day!  To mark it properly I am giving the children permission to bring in their favourite book to school on Thursday. There will be time allocated to read them.