Tuesday, 4 March 2014

Leabharlann Scoile / School Library


A thuismitheoirí,

Tá sé i gceist againn leabharlann scoile/cúinne léitheoireachta a thosnú sa seomra ranga nua. Cuirfidh sé seo le cumais léitheoireacht na bpáistí ar fad agus leis an taitneamh a bhaineann siad as leabhair agus léitheoireacht. Ba mhaith linn a bheith in ann áit deas speagúil a chur ar fáil dos na páistí inár féidir leo leabhar ficsean agus neamhficsean (as Gaeilge agus as Béarla) a léamh agus a thógáil ar iasacht.

Chun tús a chur le seo, táimid ag iarradh oraibh aon leabhair atá sa bhaile agaibh, atá léite ag bhur bpáistí agus go bhfuil siad críochnaithe leo a thabhairt isteach don leabharlann.

Is féidir libh iad a sheoladh isteach le bhur páistí nó iad a thabhairt isteach go Hilda san oifig.

Go raibh míle maith agaibh.

Dear Parents,

We are planning to start a school library/reading corner in our new classroom. This would have huge benefits for the children in every class, both adding to the enjoyment that the children get from books at school and also boosting their literacy skills at the same time. We want to be able to provide a pleasurable and inspiring reading environment that each class will look forward to visiting and be able to both read and borrow fiction and non fiction books in English and Irish.

You can help us with our library by donating any books that your children have read and are finished with. All donations will be gratefully accepted.

Thank you all for your support.