Tuesday, 4 March 2014

Luchleasa Bhunscoileanna Chorcaí / Cork City Sports - TICÉIDÍ


Chun páirt a glacadh sa chomórtas Luchleasa Bhunscoileanna Chorcaí caithfidh gach scoil líon áirithe ticéidí a dhíol  ag braith ar na huimhreacha sa scoil. Táid á sheoladh abhaile inniu go dtí na teaghlaigh ar fad.Tá gach teaglach ag fáilt 1 nó 2 thicéid. (Tá sé deacair an méid ticéad atá againn a roinnt) Tá costas €2 an ticéid orthu. Seol isteach na stubbs agus an t-airgead an tseachtain seo (nb) le bhur dtola. (Roimh an Aoine 07.03.'14)

To take part in Cork City Sports every school has to sell a certain number of tickets depending on the numbers in the school. They are being sent home today (04.03.2013) to all the households.Every household is getting 1 or 2 tickets (It is difficult to distribute evenly the number of tickets we were given). The tickets are €2. Send in the stubbs and the money before this Friday (nb), please. (Before Friday 07/03/'14)