Monday, 26 May 2014

Bob-a-Job

Beidh na cártaí 'Bob-a-Job' ag dul amach sna málaí scoile do gach páiste sa scoil inniu (26/05/2014). Is é ata i gceist ná (fundraiser) i gcóir na scoile, díreach mar an gcéanna le cad a dheineamar an bhlian seo chaite.
Ó thaobh sábháilteacht de, iarraimid oraibh labhairt leis na páistí chun a bheith cinnte de go dtéann siad go daoine go bhfuil aithne acu orthu amháin.
Tógaigí ar ais na foirmeacha agus an t-airgead ar an Aoine an 6ú Meitheamh 2014 le bhur dtola.

Beidh duais i gcóir an rang leis an cuid is mó 'bob-a-jobs' !

The 'Bob-a-Job' cards will be going out in the school bags of all the children in the school today (26/05/2014). This is a fund raiser for the school, the same as what we did last year.
From a safety point of view, we would ask you to ensure children only approach people they / you know to volunteer for bob-a-job.
Please bring back the forms and the money on Friday 6th June 2014.

There will be a prize for the class with the most Bob-a-Jobs!