Thursday, 22 May 2014

Leabhair agus Éide Scoile


Beidh Liam Ó Ruiséal (Leabhair) agus 4orm (Éide Scoile) i láthair ag an nGaelscoil ar
Déardaoin 12ú Meitheamh 2014 ó 17:00-19:00

Liam Russell (Books) and 4orm (Uniforms)
will be selling at the school on
Thursday 12th June 2014 - 5pm - 7pm, at the Gaelscoil